เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม GPSMAP 64S THAI

รหัสสินค้า : ติดต่อสั่งซื้อ : 085-901-6392 ID Line : 0859016392

ราคา 25,000.00 บาท

พิเศษ 22,900.00 บาท

รายละเอียดสินค้า

 1. เป็นเครื่องมือหาตาแหน่งพิกัดบนโลกโดยใช้สัญญาณจากดาวเทียมในระบบGPS
 2. มีเครื่องรับสัญญาณ GPS แบบความไวสูง (High-Sensitivity) ที่รองรับระบบWAAS and HotFix
 3. มีความคลาดเคลื่อนของการหาตาแหน่งไม่มากกว่า 10 เมตร RMS
 4. จอภาพสี LCD ขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 1.6 x 2.2 นิ้ว , แบบ TFT ไม่น้อยกว่า65,000 สี มีไฟส่องสว่างหน้าจอ
 5. แสดงตาแหน่งพิกัดทั้งระบบพิกัด UTM และ Latitude/Longitude
 6. แสดงค่าพิกัดบน Datum สากล (WGS84) และ Datum ที่ใช้กับประเทศไทยได้
 7. บันทึกข้อมูลตาแหน่งพิกัดได้ไม่น้อยกว่า 2,000 จุด และสร้างเส้นทางได้ 200เส้นทาง
 8. บันทึกข้อมูลค่าพิกัดโดยอัตโนมัติ (Track Log) ได้ถึง 10,000 จุด และสามารถแยกจัดเก็บได้สูงสุดถึง 200 Saved Tracks
 9. สร้างเส้นทางกลับอัตโนมัติได้ (Track back)
 10. เครื่องมีลักษณะทนทานต่อการกระเทือน และสามารถกันน้าระดับ IPX-7
 11. มีสายอากาศในตัวเครื่องและมีช่องต่อสายอากาศภายนอก
 12. สามารถใช้ไฟจากแบตเตอรี่ (Alkaline, NiMH, Lithium) ขนาด AA จานวน2 ก้อนโดยสามารถใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงหรือขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน
 13. สามารถรองรับหน่วยความจำภายนอก (External Memory) ได้แบบmicroSD card
 14. สามารถใช้ได้ดีในอุณหภูมิของประเทศไทย
 15. มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุอยู่ โดยสามารถแสดง ตาแหน่ง อาเภอ / กิ่งอาเภอ /ตาบล , ถนนทางหลวง แผ่นดิน 1-4 หลัก , ถนน รพช. , ถนนโยธาธิการและถนนในเขตเทศบาล , เส้นทางรถไฟสายหลัก , สถานี, รถไฟ , สถานที่หน่วยงานราชการและสถานที่สาคัญต่างๆมากกว่า 500,000 จุดทั่วประเทศ เป็นต้น
 16. มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์และระบบหาค่าความสูงโดยการวัดความดันบรรยากาศ
 17. มีหน่วยความจาภายใน (Internal Memory) ไม่น้อยกว่า 1.7 GB
 18. มีพอร์ตสาหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB port แบบ High-Speed USB และแสดงผลแบบ USB mass storage ได้
 19. เมนูการใช้งาน เลือกได้ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 20. ประกันศูนย์ไทย 1 ปี 

  อุปกรณ์มาตรฐานมาพร้อมเครื่อง

 1. วงคล้อง 1 อัน
 2. สายส่งข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ 1 เส้น
 3. แบตเตอรี่ ขนาด AA 1 ชุด
 4. แผ่น CD ซอฟแวร์ โปรแกรม Basecamp 1 แผ่น
 5. แผ่น CD แผนที่ Thailand Street Map 1 แผ่น
 6. คู่มือการใช้งานเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย 1 เล่ม

 


Hydraulic Power Unit