เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม GPSMAP 64SX THAI (สเปคราชการ) รับประกันศูนย์

รหัสสินค้า : ติดต่อสั่งซื้อ : 085-901-6392 ID Line : 0859016392

ราคา 25,000.00 บาท

รายละเอียดสินค้า

 1. เป็นเครื่องมือหาตำแหนง่พิกดับนโลกโดยใช้สญัญาณจากดาวเทียมในระบบ GPS 
 2. มีเครื่องรับสัญญาณ GPS แบบความไวสูง
 3. มีความคลาดเคลื่อนของการหาตำแหน่งไม่มากกว่า 10 เมตร
 4. จอภาพสี LCD ขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 1.43 x 2.15 นิ ้ว (3.6 x 5.5 ซม.) , แบบ TFT ไม่น้อยกว่า 65,000 สี มีไฟส่องสว่างหน้าจอ (Geotagged Pictures) ด้วย High-sensitivity GPS
 5. แสดงตาแหน่งพิกัดทั้งระบบพิกัด UTM และ Latitude/Longitude
 6. แสดงค่าพิกัดบน Datum สากล (WGS84) และ Datum ที่ใช้กับประเทศไทยได้
 7. บันทึกข้อมูลตาแหน่งพิกัดได้ไม่น้อยกว่า 5,000 จุด และสร้างเส้นทางได้ 200เส้นทาง
 8. บันทึกข้อมูลค่าพิกัดโดยอัตโนมัติ (Track Log) ได้ถึง 10,000 จุด และสามารถแยกจัดเก็บได้สูงสุดถึง 200 Saved Tracks
 9. สร้างเส้นทางกลับอัตโนมัติได้ (Track back)
 10. เครื่องมีลักษณะทนทานต่อการกระเทือน และสามารถกันน้าระดับ IPX-7
 11. มีสายอากาศในตัวเครื่อง
 12. สามารถใช้ไฟจากแบตเตอรี่ (Alkaline, NiMH, Lithium) ขนาด AA จ านวน 2 ก้อน
 13. สามารถใช้ได้ดีในอุณหภูมิของประเทศไทย
 14. มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุอยู่ โดยสามารถแสดง ตำแหน่ง อำเภอ / กิ่งอำเภอ / ตำบล , ถนนทางหลวง แผ่นดิน 1-4 หลัก , ถนน รพช. , ถนนโยธาธิการและถนนในเขตเทศบาล, เส้นทางรถไฟสายหลัก, สถานี รถไฟ , สถานที่หน่วยงานราชการและสถานที่สำคัญต่าง ๆมากกว่า 500,000 จุดทั่วประเทศ เป็นต้น
 15. มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์และระบบหาค่าความสูงโดยการวัดความดันบรรยากาศ
 16. มีหน่วยความจำภายใน (Internal Memory) 16 GB
 17. สามารถรองรับหน่วยความจำภายนอก (External Memory) ได้แบบ microSD card
 18. มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB port แบบ High-Speed USB และแสดงผล แบบ USB mass storage ได้ 
 19. สนับสนุนการการรับ-ส่งข้อมูลแบบไร้สายด้วยระบบ Garmin Connecttm Mobile รองรับระบบ BLUETOOTH 
 20. เมนูการใช้งาน เลือกได้ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อุปกรณ์มาตรฐานประกอบด้วย

  อุปกรณ์มาตรฐานมาพร้อมเครื่อง

 1.  สายส่งขอ้มลูเขา้คอมพิวเตอร์ 1 เส้น
 2. แบตเตอรี่ Ni-MH ขนาด AA 1 ชุด 
 3. คู่มือการใช้เครื่อง 1 เล่ม

 


Hydraulic Power Unit