บริษัท ออฟฟิต บิซซิเนส จำกัด
เลขที่ 12/15 ม.2 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : (038) 467899
ติดต่อฝ่ายขาย : 085-9016392 , 086-3176571
อีเมล์ : office.ob2550@gmail.com
พิกัด : 13.334612, 100.957887
ชื่อ - สกุล
เบอร์โทรฯ
อีเมล์
เรื่อง
ข้อความท่านสามารถเลือกสั่งซื้อสินค้าโดยวิธี ดังนี้

 • สั่งซื้อทางโทรศัพท์ ติดต่อฝ่ายขาย 038-467899 , 085-9016392 ,086-3176571
 • Fax ใบสั่งซื้อมาที่ 038-467899
 • หรือ E-mail มาที่ office.ob2550@gmail.com
 • กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และ กรุณา แฟกซ์ sms หรือ E-mail แบบฟอร์มกลับมาทาง และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน มายัง "ฝ่ายการเงิน" ที่ โทรสาร 038-467899
 • กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ระบุที่อยู่ดังต่อไปนี้

 • ธนาคาร ชื่อบัญชี สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
  กรุงไทย บริษัท ออฟฟิต บิซซิเนส จำกัด ถนนพระยาสัจจา ออมทรัพย์ 464-0-18319-4
  กสิกรไทย ไพริน เวชบรรพต พระยาสัจจา ออมทรัพย์ 015-3-76089-6

  นโยบายการสั่งซื้อสินค้า

  ยืนยันการสั่งซื้อ  : แจ้งยืนยันรายการสินค้ากับฝ่ายขาย
  เบอร์โทรศัพท์   : 038-467899
  เบอร์มือถือ      : 085-9016392 , 086-3176571
  ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนพระยาสัจจา ออมทรัพย์
  ชื่อบัญชี บริษัท ออฟฟิต บิซซิเนส จำกัด
  เลขที่บัญชี 464-0-18319-4
  ส่งสลิปโอนเงิน + แจ้งสถานที่จัดส่ง เบอร์โทร ชื่อผู้รับ
  จัดส่งสินค้าโดยบริษัทขนส่งพัสดุเอกชน
  © กรุงเทพฯ และปริมนฑล ระยะเวลาภายใน 3 วันทำการ
  © ต่างจังหวัดค่าขนส่งตามระยะทาง ระยะเวลาภายใน 10 วันทำการ

  นโยบายการจัดส่งสินค้า (Shipping Policy)

  เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

  บริษัทฯ จัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น บริษัทฯ จัดส่งสินค้า วันละ 1 ครั้ง เว้นวันหยุดราชการ รายการสั่งซื้อที่ยืนยันการชำระเงินก่อน 12:00 น. จะถูกส่งภายในวันเดียวกัน ทั้งนี้ถ้าไม่สามารถจัดส่งในวันนั้นได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งพร้อมทั้งหมายเลขการตรวจสอบการเดินทางของสินค้า (Tracking number) ผ่าน การแจ้งทางโทรศัพท์ หรือ การแจ้งทาง Email ของท่านลูกค้า


  ช่องทางการจัดส่งสินค้า

  ช่องทางที่ 1 ส่งทาง EMS หรือไปรษณีย์แบบลงทะเบียนโดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งตามปกติแล้วสินค้าจะถึงปลายทางในวันถัดไปสำหรับที่อยู่ในกรุงเทพฯ สำหรับที่อยู่ต่างจังหวัดสินค้าจะถึงท่านภายใน 2 วัน (นับจากวันที่ ที่สั่งซื้อสินค้าและชำระค่าสินค้าแล้ว)

  ช่องทางที่ 2 ส่งทาง บริษัทขนส่งพัสดุเอกชน สำหรับต่างจังหวัด บริษัทจะจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองภายใน 24 ชั่วโมง (นับจากวันที่ ที่สั่งซื้อสินค้าและชำระค่าสินค้าแล้ว)

 • ในกรณีลูกค้าอยู่นอกเขตอำเภอเมืองลูกค้าจะได้รับสินค้า 2-3 วันทำการ
 • บริษัทขนส่งพัสดุเอกชน จะเก็บค่าจัดส่งที่ปลายทาง

 • เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ แต่ไม่เกิน 3 วันทำการ และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้นเมื่อสินค้าถูกส่งไปทาง EMS แล้ว บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายจากการส่งทาง EMS บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) รับภาระชดเชยไม่เกิน 2,000 บาท ซึ่งทาง บริษัทฯ จะคืนให้ลูกค้าเมื่อได้รับค่าชดเชยจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) แล้วในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด ลูกค้าต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง  • แผนที่
  • แผนที่บน Google Map
  Hydraulic Power Unit