สินค้าทั้งหมด 6 รายการ

เครื่องเจาะเอกสารไฟฟ้า UCHIDA VS-20

รหัสสินค้า : UCHIDA VS-20

ราคา 42,900.00 บาท

พิเศษ 35,000.00 บาท

เครื่องเจาะรูเอกสาร UCHIDA รุ่น VS-20

เครื่องเจาะเอกสารไฟฟ้า UCHIDA VS-25

รหัสสินค้า : UCHIDA รุ่น VS-25

ราคา 55,000.00 บาท

พิเศษ 45,000.00 บาท

เครื่องเจาะรูเอกสาร UCHIDA รุ่น VS-25 สามารถเลือกการเจาะได้ 2,3 หรือ 4 รู โดยขนาดที่ต่างกันเล็กน้อยถึง 4 ระดับ

KON PN-27E เครื่องเจาะไฟฟ้าชนิด 2 รู

รหัสสินค้า : KON PN-27E

ราคา 45,000.00 บาท

พิเศษ 37,000.00 บาท

เครื่องเจาะไฟฟ้าชนิด 2 รู KON รุ่น PN-27E สามารถเจาะกระดาษได้ 270 แผ่น สามารถเจาะเอกสารได้ถึง 2 รูพร้อมกัน

KON PN-50E เครื่องเจาะไฟฟ้าชนิด 2 รู

รหัสสินค้า : KON PN-50E

ราคา 65,000.00 บาท

พิเศษ 59,000.00 บาท

เครื่องเจาะไฟฟ้าชนิด2 รู KON รุ่น PN-50E สามารถเจาะกระดาษได้ 500 แผ่น สามารถเจาะเอกสารได้ถึง 2 รูพร้อมกัน

เครื่องเจาะไฟฟ้า Leadcorp รุ่น LD-150TW

รหัสสินค้า : Leadcorp LD-150TW

ราคา 45,000.00 บาท

พิเศษ 42,900.00 บาท

เจาะไฟฟ้า 1 รู • เจาะได้สูงสุด 1 - 50 มม. • เจาะกระดาษได้ 500 แผ่น (A4/70 แกรม) • ขนาดรูเจาะเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. • เจาะกระดาษ 1 รู • เจาะกระดาษหนา 50 มม.

เครื่องเจาะไฟฟ้า Leadcorp รุ่น 95B0

รหัสสินค้า : Leadcorp 95B0

ราคา 39,000.00 บาท

เจาะได้สูงสุด 1~50 มม. ขนาดรูเจาะเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 80 มม. (มีแบบ 70 มม.)
Hydraulic Power Unit