สินค้าทั้งหมด 12 รายการ

ชุดทัวร์ไกด์ OKAYO WT-300-SET10

รหัสสินค้า : OKAYO WT-300-SET10

ราคา 45,000.00 บาท

OKAYO WT-300-SET10 ชุดทัวร์ไกด์ ชุดเครื่องส่งทัวร์ไกด์ สำหรับผู้บรรยาย 1 ท่าน เครื่องรับสัญญาณเสียงชุดทัวร์ไกด์ สำหรับผู้รับฟังการบรรยาย (พร้อมหูฟัง) 10 ท่าน เลือกใช้ความถี่ได้ 80 ช่องความถี่

ชุดทัวร์ไกด์ OKAYO EJ-7-SET10

รหัสสินค้า : OKAYO EJ-7-SET10

ราคา 70,000.00 บาท

OKAYO EJ-7-SET10 ชุดทัวร์ไกด์ ชุดเครื่องส่งทัวร์ไกด์ สำหรับผู้บรรยาย 1 ท่าน เครื่องรับสัญญาณเสียงชุดทัวร์ไกด์ สำหรับผู้รับฟังการบรรยาย (พร้อมหูฟัง) 10 ท่าน เลือกใช้ความถี่ได้ 96 ช่องความถี่ EJ-7-SET10 ประกอบด้วย EJ-7T ชุดทัวร์ไกด์ สำหรับผู้พูดบรรยาย = 1 ชุด EJ-7R ชุดทัวร์ไกด์ สำหรับผู้รับฟังการบรรยาย = 10 ชุด

ชุดทัวร์ไกด์ OKAYO WT-808-SET10

รหัสสินค้า : OKAYO WT-808-SET10

ราคา 77,000.00 บาท

OKAYO WT-808-SET10 ชุดทัวร์ไกด์ ชุดเครื่องส่งทัวร์ไกด์ สำหรับผู้บรรยาย 1 ท่าน เครื่องรับสัญญาณเสียงชุดทัวร์ไกด์ สำหรับผู้รับฟังการบรรยาย (พร้อมหูฟัง) 10 ท่าน เลือกใช้ความถี่ได้ 16 ช่องความถี่

TOA WM-2100-SET10 ชุดทัวร์ไกด์ ชุดเครื่องส่งทัวร์ไกด์ สำหรับผู้บรรยาย 1 ท่าน (พร้อมไมค์) เครื่องรับสัญญาณเสียงชุดทัวร์ไกด์ สำหรับผู้รับฟังการบรรยาย (พร้อมหูฟัง) 10 ท่าน

รหัสสินค้า : TOA WM-2100-SET10

ราคา 79,000.00 บาท

ชุดทัวร์ไกด์ ชุดเครื่องส่งทัวร์ไกด์ สำหรับผู้บรรยาย 1 ท่าน (พร้อมไมค์) เครื่องรับสัญญาณเสียงชุดทัวร์ไกด์ สำหรับผู้รับฟังการบรรยาย (พร้อมหูฟัง) 10 ท่าน (Tour guide)

ชุดเครื่องส่งทัวร์ไกด์ OKAYO WT-808T

รหัสสินค้า : OKAYO WT-808T

ราคา 7,000.00 บาท

ชุดเครื่องส่ง ทัวร์ไกด์ Tour Guide Bodypack Transmitter UHF 16 ch. สำหรับการบรรยายที่ ผู้ฟัง และผู้บรรยาย เดินขณะบรรยาย เช่น เยี่ยมชมโรงงาน ไกด์ ล่าม ไกด์นำเที่ยว ล่ามประชุม ประชุม บรรยายแบบพกพา **พร้อมชุดไมค์

เครื่องส่งสัญญาณไมโครโฟนไร้สายแบบเหน็บเสื้อชนิดพกพา OKAYO EJ-7T

รหัสสินค้า : OKAYO EJ-7T

ราคา 8,000.00 บาท

OKAYO EJ-7T ชุดทัวร์ไกร์ ชุดแปลภาษา Bodypack Transmitter with Clip Microphone (96 Channel) ไมโครโฟรทัวร์ไกด์ ชุดทัวร์ไกร์ ชุดแปลภาษา ทัวร์ไกด์ ไมโครโฟรทัวร์ไกด์ เครื่องส่งสัญญาณไมโครโฟนไร้สายแบบเหน็บเสื้อชนิดพกพา

เครื่องรับสัญญาณไมโครโฟนไร้สายชนิดพกพา OKAYO EJ-7R

รหัสสินค้า : OKAYO EJ-7R

ราคา 8,000.00 บาท

OKAYO EJ-7R เครื่องรับ ชุดแปลภาษา ชุดทัวร์ไกด์ Bodypack Receiver with Earphone (96 Channel) UHF Tour Guide System OKAYO เครื่องรับชุดทัวร์ไกร์ ชุดแปลภาษา ทัวร์ไกด์ ไมโครโฟรทัวร์ไกด์

ชุดทัวร์ไกด์ OKAYO W-300R

รหัสสินค้า : OKAYO WT-300R

ราคา 4,500.00 บาท

OKAYO WT-300R Receiver ชุดทัวร์ไกด์ สำหรับผู้ฟัง (พร้อมหูฟัง) เครื่องรับสัญญาณไมโครโฟนไร้สายชนิดพกพา

ชุดทัวร์ไกด์ OKAYO WT 300T

รหัสสินค้า : OKAYO WT 300T

ราคา 4,500.00 บาท

OKAYO WT-300T ชุดทัวร์ไกด์ ชุดเครื่องส่ง ทัวร์ไกด์ สำหรับผู้บรรยาย

OKAYO HDC 36 36-Slot Charging Case ชุดกระเป๋าเครื่องชาร์จ 36 จุด

รหัสสินค้า : OKAYO HDC-36

ราคา 36,000.00 บาท

OKAYO HDC 36 36-Slot Charging Case ชุดกระเป๋าเครื่องชาร์จ 36 จุด
Hydraulic Power Unit