สินค้าทั้งหมด 5 รายการ

เครื่องทำลายเอกสาร KOSTAL รุ่น KS-1285

รหัสสินค้า : KOSTAL KS-1285

ราคา 35,000.00 บาท

ทำลายเอกสารได้ครั้งละไม่เกิน 26/28 แผ่น (70 แกรม) ความกว้างของช่องใส่เอกสาร 300 มม. ความเร็วในการทำลายเอกสาร 4.9 เมตร/นาที ตัดกระดาษแบบตัดตรง 3 มม. สามารถทำลายลวดเย็บ, ลวดเสียบ และแผ่น CD ได้

เครื่องทำลายเอกสาร Kostal รุ่น KS-11550C

รหัสสินค้า : Kostal KS-11550C

สอบถามราคา

ความเร็วในการตัด 12 เมตร/นาที ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 500 แผ่น (70 แกรม) ช่องใส่กระดาษกว้าง 550 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร KOSTAL รุ่น KS-1245

รหัสสินค้า : KOSTAL KS-1245

ราคา 17,800.00 บาท

ทำลายเอกสารได้ครั้งละไม่เกิน 16/18 แผ่น (70 แกรม) ความกว้างของช่องใส่เอกสาร 245 มม. ความเร็วในการทำลายเอกสาร 4.3 เมตร/นาที ตัดกระดาษแบบตัดตรง 3 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร KOSTAL รุ่น KS-8245CD

รหัสสินค้า : KOSTAL KS-8245CD

ราคา 50,000.00 บาท

เครื่องทำลายเอกสาร Kostal รุ่น KS-8245CD ทำลายเอกสารได้ครั้งละไม่เกิน 35 แผ่น ความเร็วในการตัด 3.5 เมตร

เครื่องทำลายฮาร์ดดิส Kostal รุ่น KS-13230MS

รหัสสินค้า : เครื่องทำลายฮาร์ดดิส Kostal รุ่น KS-13230MS

ราคา 143,000.00 บาท

Hydraulic Power Unit