ประวัติบริษัท

บริษัท ออฟฟิต บิซซิเนส จำกัด (Office business Co., Ltd.) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยมีสำนักงานเลขที่ 12/15 ม.2 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี เริ่มจาก ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ อยากให้องค์กรมีสามารถรวบรวมสินค้าและบริการหลากหลายและตอบสนองทุกกลุ่มเป้าหมาย บริษัทฯ เริ่มจากการเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมและโซลูชั่นที่ได้รับการยอมรับระดับโลกมาเป็นเวลากว่ามาเป็นระยะเวลา 12 ปี มีกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศใกล้เคียง บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่หลากหลายสำหรับสำนักงาน หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และ สถาบันการเงินต่างๆ และ ก้าวเป็นผู้ผลิต นำเข้า จัดจำหน่าย เครื่องออกกำลังกายในบ้าน เชิงพาณิชย์ เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เครื่องเล่นสนามเด็กแบบครบวงจร


บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการมาตรฐานอย่างเป็นทางการ จาก Johnson Health Tech ผู้ผลิตเครื่องออกกำลังกายชั้นนำของโลกซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ ผลิต และทำการตลาดด้านเครื่องออกกำลังกายจนได้รับรางวัล 35 ปี นับว่าเป็นที่หนึ่งของเอเชีย เป็นที่สามของโลก และเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตเครื่องออกกำลังกาย ปัจจุบันบริษัทฯ มีศูนย์บริการแสดงสินค้าสำหรับเลือกซื้อและทดสอบผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี 2 แห่ง

ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

 1. ระบบอุปกรณ์สำนักงานอัติโนมัติ
 2. ระบบการจัดการด้านการเงินและธนาคาร
 3. ระบบและอุปกรณ์การรักษาความปลอดภัย
 4. อุปกรณ์และซอฟแวร์การจัดการด้าน IT
 5. ระบบรักษาความปลอดภัยโดยการสแกนใบหน้า
 6. ระบบบันทึกเวลาและควบคุมการเข้าออกด้วยบัตรทาบ ลายนิ้วมือ RFID
 7. ระบบการจัดการด้านเอกสารเพื่อป้องกันความลับรั่วไหล
 8. ระบบการจัดการเงินสด
 9. ระบบการติดตามการขายแบบ Real-Time
 10. ระบบบาร์โค้ด RFID
 11. ระบบด้านการบริหารคลังสินค้าครบวงจร
 12. ระบบสร้างความเย็น
 13. ระบบมัลติมีเดีย ภาพ เสียง
 14. สื่อการเรียนการสอนพัฒนาการเด็ก
 15. เครื่องออกกำลังกายในบ้านและเชิงพาณิชย์
 16. เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
 17. อุปกรณ์สนามเด็กเล่นครบวงจร
 18. ออกแบบและวางแผนงบประมาณห้องฟิตเนส

วิสัยทัศน์ (Corporate Vision)

 • เป็นผู้นำที่เป็นเลิศด้านการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการที่มุ่งตอบสนองความต้องการและทางเลือกหลากหลายให้กลุ่มเป้าหมายสูงสุด
 • มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดและบริการที่ดีเยี่ยม พร้อมบริการหลังการขายที่ดี

พันธกิจ (Mission)

 • จัดหาผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรที่มีคุณภาพสูงสุดและบริการที่ดีเยี่ยม
 • เพิ่มความหลากหลายในสายผลิตภัณฑ์และบริการให้รองรับทุกความต้องการ
 • ให้ความสำคัญและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวต่อลูกค้าทุกระดับ

วัฒนธรรมองค์การ (Culture)

 • ดำเนินงานหรือประกอบธุรกิจบนพื้นฐานของความถูกต้องเป็นธรรม โปร่งใส และจริยธรรม ตลอดจนปกป้องรักษาผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ และตระหนักในคุณค่าของพนักงาน และตระหนักถึงสังคม สิ่งแวดล้อม
Hydraulic Power Unit