สินค้าทั้งหมด 42 รายการ

เครื่องทำลายเอกสาร Shredcat 8240

รหัสสินค้า : Ideal 8240

ราคา 5,990.00 บาท

ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 13 แผ่น ( 70 แกรม) 11 แผ่น ( 80 แกรม ) ทำลายแบบ Strip cut ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 4 มม. ทำลายกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ

เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2220 (11 -13 แผ่น)

รหัสสินค้า : IDEAL 2220

ราคา 7,490.00 บาท

พิเศษ 6,900.00 บาท

IDEAL 2220 ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 11 - 13 แผ่น ( 70 แกรม) 9 - 11 แผ่น ( 80 แกรม ) Security Level 2 ทำลายแบบ Strip cut ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 4 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2245 (11 -13 แผ่น)

รหัสสินค้า : IDEAL 2245

ราคา 12,000.00 บาท

พิเศษ 10,900.00 บาท

ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 11 - 13 แผ่น ( 70 แกรม) 9 - 11 แผ่น ( 80 แกรม ) ทำลายแบบ Strip cut ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 4 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2245 CC (6-7 แผ่น)

รหัสสินค้า : IDEAL 2245 CC

ราคา 14,900.00 บาท

พิเศษ 13,900.00 บาท

2245-CC ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 6- 7 แผ่น ( 70 แกรม) 5 – 6 แผ่น ( 80 แกรม ) Security Level 3 ทำลายแบบ Cross cut ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 3 x 25 มม. ทำลายกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ บัตรเครดิต

เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2260 CC (6-7แผ่น)

รหัสสินค้า : IDEAL 2260CC

ราคา 18,000.00 บาท

พิเศษ 16,900.00 บาท

ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 6- 7 แผ่น ( 70 แกรม) 5 - 6 แผ่น ( 80 แกรม ) Security Level 3 ทำลายแบบ Cross cut ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 3 x 25 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2270 (11-13 แผ่น)

รหัสสินค้า : IDEAL 2270

ราคา 20,330.00 บาท

พิเศษ 19,000.00 บาท

ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 11 - 13 แผ่น ( 70 แกรม) 9 - 11 แผ่น ( 80 แกรม ) Security Level 2 ทำลายแบบ Strip cut ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 4 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2270 CC (6-7แผ่น)

รหัสสินค้า : IDEAL 2270 CC

ราคา 23,500.00 บาท

พิเศษ 21,900.00 บาท

ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 6- 7 แผ่น ( 70 แกรม) 5 – 6 แผ่น ( 80 แกรม ) SECURITY LEVEL 3 ทำลายแบบ CROSS CUT ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 3 X 25 มม.ทำลายกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ บัตรเครดิต ซีดีและดีวีดี หน้ากว้างช่องใส่เอกสาร 220 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2465 (22-24 แผ่น)

รหัสสินค้า : IDEAL 2465

ราคา 32,000.00 บาท

พิเศษ 28,900.00 บาท

ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 22-24 แผ่น (70 แกรม) 19-21 แผ่น (80 แกรม) ทำลายแบบ Strip cut ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 4 มม. ช่องใส่เอกสารกว้าง 240 mm

เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2503 (21 -23 แผ่น)

รหัสสินค้า : IDEAL 2503

ราคา 45,000.00 บาท

พิเศษ 37,000.00 บาท

ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 21-23 แผ่น ( 70 แกรม) 18-20 แผ่น ( 80 แกรม ) ทำลายแบบ Strip cut ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 4 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2503 CC (16-18 แผ่น)

รหัสสินค้า : IDEAL 2503 CC

ราคา 45,000.00 บาท

พิเศษ 42,000.00 บาท

ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 16- 18 แผ่น (70 แกรม) 13-15 แผ่น (80 แกรม) ทำลายแบบ Cross cut ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 4 x 40 มม.
Hydraulic Power Unit