สินค้าทั้งหมด 20 รายการ

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 46MS (Cross-Cut)

รหัสสินค้า : Fellowes 460Ms

ราคา 15,900.00 บาท

พิเศษ 15,000.00 บาท

จำนวนแผ่นในการย่อย 12 แผ่น/ครั้ง ลักษณะของเอกสารที่ทำลายแล้ว เป็นแบบตัดย่อย Cross-Cut (ละเอียดพิเศษ) ขนาดเอกสารที่ทำลายแล้ว 2x14 มม. ความกว้างของช่องใส่เอกสาร 220 มิลลิเมตร ความจุตัวถัง 30 ลิตร

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น P-48C

รหัสสินค้า : Fellowes P-48C

ราคา 3,800.00 บาท

พิเศษ 3,300.00 บาท

ทำลายเอกสารได้ครั้ง 8 แผ่น (A4/70 แกรม) ความเร็วในการตัด 4.3 เมตร/นาที ตัดกระดาษแบบตัดย่อย 3.9x50 มม. ความกว้างของช่องใส่เอกสาร 225 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 60Cs

รหัสสินค้า : Fellowes 60Cs

ราคา 4,900.00 บาท

พิเศษ 4,500.00 บาท

จำนวนแผ่นในการย่อยไม่เกิน 10 แผ่น/ครั้ง (A4/70 แกรม)ความกว้างของช่องใส่เอกสาร 230 มม.ความเร็วในการทำลายเอกสาร 4 เมตร/นาทีลักษณะของเอกสารที่ทำลายแล้ว Cross Cut (ตัดย่อย)

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 70S

รหัสสินค้า : Fellowes 70S

ราคา 8,590.00 บาท

พิเศษ 7,800.00 บาท

ทำลายเอกสารได้ครั้งละไม่เกิน 12-14 แผ่น• ความละเอียดของเอกสารที่ทำลายแล้วจะเป็นแบบตัดตรงกว้าง 3.9 mm.• ช่องใส่เอกสารกว้าง 230 มิลลิเมตร•

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 79Ci

รหัสสินค้า : Fellowes 79Ci

ราคา 12,700.00 บาท

พิเศษ 12,200.00 บาท

ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 14 แผ่น (A4/70 แกรม) ความเร็วในการตัด 3.4 เมตร/นาที ตัดกระดาษแบบตัดย่อย 3.9x38 มม. ความกว้างของช่องใส่เอกสาร 230 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 75Cs

รหัสสินค้า : Fellowes 75Cs

ราคา 11,000.00 บาท

พิเศษ 8,800.00 บาท

ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 12 แผ่นตัดกระดาษแบบตัดย่อย 3.9x38 มม.ความกว้างของช่องใส่เอกสาร 230 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 73Ci

รหัสสินค้า : Fellowes 73ci

ราคา 9,900.00 บาท

พิเศษ 9,700.00 บาท

ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 12 แผ่น/ครั้ง ลักษณะของเอกสารที่ทำลายแล้ว เป็นแบบตัดย่อย (Cross-Cut) ขนาดเอกสารที่ทำลายแล้ว 4 x 38 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 90S

รหัสสินค้า : Fellowes 90S

ราคา 12,900.00 บาท

ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 18 แผ่น/ครั้ง ความกว้างของช่องใส่เอกสาร 230 มิลลิเมตรขนาดเอกสารที่ทำลายแล้ว 5.8 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 99Ci

รหัสสินค้า : Fellowes 99Ci

ราคา 15,900.00 บาท

พิเศษ 14,700.00 บาท

ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 17 แผ่น (A4/70 แกรม) ความเร็วในการตัด 4.3 เมตร/นาที ตัดกระดาษแบบตัดย่อย 3.9x38 มม. ความกว้างของช่องใส่เอกสาร 230 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น DS-1

รหัสสินค้า : Fellowes DS-1

ราคา 6,000.00 บาท

พิเศษ 5,500.00 บาท

ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 11 แผ่น (A4/70 แกรม) ความกว้างของช่องใส่เอกสาร 230 มม. ความเร็วในการทำลายเอกสาร 4.3 เมตร/นาที ตัดกระดาษแบบตัดย่อย 3.9x35 มม.
Hydraulic Power Unit