สินค้าทั้งหมด 5 รายการ

เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม GPS ยี่ห้อ GARMIN รุ่น Oregon® 750 Thai

รหัสสินค้า : ติดต่อสั่งซื้อ : 085-901-6392 ID Line : 0859016392

ราคา 35,000.00 บาท

อุปกรณ์มาตรฐานประกอบด้วย 1. ห่วงคล้อง 1 อัน 2. สายส่งข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ 1 เส้น 3. แบตเตอรี่ Ni-MH ขนาด AA พร้อมเครื่องชาร์จไฟ 1 ชุด 4. คู่มือการใช้เครื่อง 1 เล่ม

GARMIN รุ่น GPSmap 64CSX Thai

รหัสสินค้า : ติดต่อสั่งซื้อ : 085-901-6392 ID Line : 0859016392

ราคา 28,000.00 บาท

อุปกรณ์มาตรฐานประกอบด้วย 1. ห่วงคล้อง 1 อัน 2. สายส่งข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ 1 เส้น 3. แบตเตอรี่ ขนาด AA 1 ชุด 4. แผ่น CD ซอฟแวร์ โปรแกรม Basecamp 1 แผ่น 6. คู่มือการใช้เครื่องเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย 1 เล่ม

เครื่องหาพิกัดสัญญาดาวเทียม GARMIN รุ่น GPSmap 66s Thai (สเปคราชการ) รับประกันศูนย์

รหัสสินค้า : ขอราคาพิเศษติดต่อ : 085-901-6392 ID Line : 0859016392

ราคา 25,000.00 บาท

เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม GPSMAP 64SX THAI (สเปคราชการ) รับประกันศูนย์

รหัสสินค้า : ติดต่อสั่งซื้อ : 085-901-6392 ID Line : 0859016392

ราคา 25,000.00 บาท

** ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จัดส่งฟรีทั่วประเทศ** อุปกรณ์มาตรฐาน 1. ห่วงคล้อง 1 อัน 2. สายส่งข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ 1 เส้น 3. แบตเตอรี่ ขนาด AA 1 ชุด 4. แผ่น CD ซอฟแวร์ โปรแกรม Basecamp 1 แผ่น 5. แผ่น CD แผนที่ Thailand Street Map 1 แผ่น 6. คู่มือการใช้งานเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย 1 เล่ม

เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS GARMIN รุ่น 32x Thai (สเปคราชการ) รับประกันศูนย์

รหัสสินค้า : ติดต่อสั่งซื้อ : 085-901-6392 ID Line : 0859016392

ราคา 18,000.00 บาท

**รุ่นที่หน่วยงานราชการใช้งาน** อุปกรณ์มาตรฐานประกอบด้วย 1. สายส่งข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ 1 เส้น 2. คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม ** ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จัดส่งฟรีทั่วประเทศ **
Hydraulic Power Unit