สินค้าทั้งหมด 6 รายการ

NTS DS-100S-SET10 ชุดไมโครโฟนห้องประชุม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม รวม 11 ท่าน (ไมค์ประธาน 1 ท่าน ไมค์ผู้ร่วมประชุม 10ท่าน)

รหัสสินค้า : NTS DS-100S-SET10

ราคา 35,500.00 บาท

NTS DS-100S-SET10 ชุดไมค์ห้องประชุม ประกอบไปด้วย 1. NTS DS-100S เครื่องควบคุมชุดไมโครโฟนห้องประชุม 1 เครื่อง 2. NTS DS-100C ไมโครโฟนห้องประชุม สำหรับ ประธาน 1 ชุด 3. NTS DS-100D ไมโครโฟนห้องประชุม สำหรับ ผู้ร่วมประชุม 10 ชุด

เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าพร้อมชุดควบคุม ITC Audio TS-0604M

รหัสสินค้า : ITC Audio TS-0604M

ราคา 35,000.00 บาท

TC Audio TS-0604M เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าพร้อมชุดควบคุม Digital Conference System Controller

ชุดไมโครโฟนพร้อมลำโพงสำหรับผู้ร่วมประชุม ITC Audio TS-0622A

รหัสสินค้า : ITC Audio TS-0622A

ราคา 11,800.00 บาท

ITC Audio TS-0622A ชุดไมโครโฟนพร้อมลำโพงสำหรับผู้ร่วมประชุม Delegate Discussion & Voting Unit

ชุดไมโครโฟนพร้อมลำโพงสำหรับประธาน ITC Audio TH-0801

รหัสสินค้า : ITC Audio TH-0801

ราคา 7,800.00 บาท

ITC Audio TH-0801 ชุดไมโครโฟนพร้อมลำโพงสำหรับประธาน Discussion Chairman Unit

ชุดไมโครโฟนพร้อมลำโพงสำหรับผู้ร่วมประชุม ITC Audio TH-0801A

รหัสสินค้า : ITC Audio TH-0801A

ราคา 7,800.00 บาท

ITC Audio TH-0801A ชุดไมโครโฟนพร้อมลำโพงสำหรับผู้ร่วมประชุม Delegate Unit. Conference System

เครื่องควบคุมภาพแบบอัตโนมัติ ITC Audio TH-9000M

รหัสสินค้า : ITC TH-9000M

ราคา 19,900.00 บาท

ITC Audio TH-9000M เครื่องควบคุมภาพแบบอัตโนมัติ Auto Video-Tracking Controller
Hydraulic Power Unit