สินค้าทั้งหมด 6 รายการ

เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าพร้อมชุดควบคุม ITC Audio TS-0604M

รหัสสินค้า : ITC Audio TS-0604M

ราคา 35,000.00 บาท

TC Audio TS-0604M เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าพร้อมชุดควบคุม Digital Conference System Controller

ชุดไมโครโฟนพร้อมลำโพงสำหรับผู้ร่วมประชุม ITC Audio TS-0622A

รหัสสินค้า : ITC Audio TS-0622A

ราคา 11,800.00 บาท

ITC Audio TS-0622A ชุดไมโครโฟนพร้อมลำโพงสำหรับผู้ร่วมประชุม Delegate Discussion & Voting Unit

ชุดไมโครโฟนพร้อมลำโพงสำหรับประธาน ITC Audio TH-0801

รหัสสินค้า : ITC Audio TH-0801

ราคา 7,800.00 บาท

ITC Audio TH-0801 ชุดไมโครโฟนพร้อมลำโพงสำหรับประธาน Discussion Chairman Unit

ชุดไมโครโฟนพร้อมลำโพงสำหรับผู้ร่วมประชุม ITC Audio TH-0801A

รหัสสินค้า : ITC Audio TH-0801A

ราคา 7,800.00 บาท

ITC Audio TH-0801A ชุดไมโครโฟนพร้อมลำโพงสำหรับผู้ร่วมประชุม Delegate Unit. Conference System

เครื่องควบคุมภาพแบบอัตโนมัติ ITC Audio TH-9000M

รหัสสินค้า : ITC TH-9000M

ราคา 19,900.00 บาท

ITC Audio TH-9000M เครื่องควบคุมภาพแบบอัตโนมัติ Auto Video-Tracking Controller

DS-500SR Conference control uni

รหัสสินค้า : DS-500SR

ราคา 35,500.00 บาท

Hydraulic Power Unit