สินค้าทั้งหมด 10 รายการ

เครื่องเข้าเล่มเอกสารแบบเจาะไฟฟ้า รุ่น KONSTANZ

รหัสสินค้า : เครื่องเข้าเล่มเอกสารแบบเจาะไฟฟ้า ยี่ห้อ REESA รุ่น KONSTANZ

ราคา 23,900.00 บาท

พิเศษ 20,500.00 บาท

เครื่องเจาะเอกสารแบบไฟฟ้า และเข้าเล่มโดยใช้มือโยก สามารถเจาะเอกสารได้สูงสุด 24 รู (1-24) เจาะเอกสารได้ถึง 20 แผ่นต่อครั้ง สามารถเข้าเล่มได้ถึง 500 แผ่น (70 แกรม)

เครื่องเข้าเล่มเอกสารแบบเจาะไฟฟ้า RIESA

รหัสสินค้า : RIESA

ราคา 21,000.00 บาท

พิเศษ 19,000.00 บาท

เครื่องเจาะเอกสารแบบไฟฟ้า และเข้าเล่มโดยใช้มือโยก สามารถเจาะเอกสารได้สูงสุด 21 รู (1-21) เจาะเอกสารได้ถึง 15 แผ่นต่อครั้ง สามารถเข้าเล่มได้ถึง 500 แผ่น (70 แกรม)

เครื่องเข้าเล่มไฟฟ้า Fellowes รุ่น Quasar E 500

รหัสสินค้า : Quasar E 500

ราคา 13,000.00 บาท

พิเศษ 12,500.00 บาท

เจาะเอกสารได้ครั้งละ 18 แผ่น เจาะแบบ 21 รูเจาะ เอกสารกระดาษ เอ 4 เข้าเล่มสูงสุดได้ครั้งละ 500 แผ่น 2 นิ้ว

เครื่องเข้าเล่มเอกสารแบบเจาะไฟฟ้า Fellowes รุ่น Galaxy E500

รหัสสินค้า : Fellowes Galaxy E500

ราคา 20,000.00 บาท

พิเศษ 17,000.00 บาท

เจาะเอกสารด้วยระบบไฟฟ้า ได้ครั้งละ 25 แผ่น เจาะแบบ 21 รูเจาะ กระดาษ A4 เข้าเล่มสูงสุดได้ครั้งละ 500 แผ่น

เครื่องเข้าเล่มเอกสาร Fellowes Pulsar 300

รหัสสินค้า : Fellowes Pulsar 300

ราคา 12,000.00 บาท

พิเศษ 10,500.00 บาท

เจาะเอกสารแบบไฟฟ้า ได้ครั้งละ 15 แผ่น เจาะแบบ 21 ห่วง เข้าเล่มสูงสุดได้ครั้งละ 300 แผ่น

เครื่องเข้าเล่มเอกสาร Fellowes Galaxy 500

รหัสสินค้า : Fellowes Galaxy 500

ราคา 12,000.00 บาท

พิเศษ 11,000.00 บาท

เจาะเอกสารได้ครั้งละ 25 แผ่น เจาะแบบ 21 ห่วง กระดาษ A 4 เข้าเล่มเอกสาร 500 แผ่น หนา 2 นิ้ว

เครื่องเข้าเล่มเอกสาร Fellowes รุ่น Quasar 500

รหัสสินค้า : Fellowes Quasar 500

ราคา 10,000.00 บาท

พิเศษ 9,000.00 บาท

เจาะเอกสาร ได้ครั้งละ 18 แผ่น เจาะแบบ 21 ห่วง เข้าเล่มสูงสุดได้ครั้งละ 500 แผ่น

เครื่องเข้าเล่มเอกสาร Fellowes Star 150

รหัสสินค้า : Fellowes Star 150

ราคา 3,900.00 บาท

พิเศษ 3,500.00 บาท

เจาะเอกสารได้ครั้งละ 10 แผ่น (70 แกรม) เจาะแบบ 21 ห่วง เข้าเล่มสูงสุดได้ครั้งละ 150 แผ่น

เครื่องเจาะกระดาษมือโยกและเข้าเล่มมือโยก รุ่น Orbis

รหัสสินค้า : Orbis

ราคา 15,000.00 บาท

พิเศษ 12,000.00 บาท

เครื่องเจาะกระดาษมือโยกและเข้าเล่มมือโยก เจาะกระดาษแบบ 21 รู (21 ห่วง) เข้าเล่มขนาดความยาวเอกสาร กระดาษ A4 เจาะกระดาษได้ถึง 18 แผ่น/ครั้ง เข้าเล่มเอกสารได้หนาไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว

เครืองเจาะเข้าเล่มแบบมือโยก Fellowes รุ่น Orion 500

รหัสสินค้า : Fellowes Orion 500

ราคา 12,900.00 บาท

พิเศษ 12,500.00 บาท

Fellowes Plastic Orion 500 Comb Binder เครืองเจาะกระดาษเข้าเล่มเอกสารโดยใช้มือโยกเจาะเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น(80 แกรม) สามารถเจาะเอกสารได้ 21 รูเจาะ ความยาวขนาด A4
Hydraulic Power Unit