สินค้าทั้งหมด 5 รายการ

เครื่องทำลายเอกสาร HIC รุ่น PS-22C ตัดเป็นท่อน (Cross cut) 4*40 มม.

รหัสสินค้า : ติดต่อส่วนลดพิเศษ: 085-9016392 ไลน์ : 0859016392

ราคา 14,200.00 บาท

เครื่องทำลายเอกสาร HIC รุ่น PS-22CC ตัดละเอียด (Micro cut) 2*8 มม.

รหัสสินค้า : ติดต่อส่วนลดพิเศษ: 085-9016392 ไลน์ : 0859016392

ราคา 14,700.00 บาท

เครื่องทำลายเอกสาร HIC รุ่น PS-22S ตัดตรง (Strip cut) กว้าง 4 มม.

รหัสสินค้า : ติดต่อส่วนลดพิเศษ: 085-9016392 ไลน์ : 0859016392

ราคา 13,700.00 บาท

เครื่องทำลายเอกสาร HIC รุ่น PS-23C ตัดเป็นท่อน (Cross cut) 4*40 มม.

รหัสสินค้า : ติดต่อส่วนลดพิเศษ: 085-9016392 ไลน์ : 0859016392

ราคา 20,000.00 บาท

เครื่องทำลายเอกสาร HIC รุ่น PS-23S ตัดตรง (Strip cut) กว้าง 4 มม.

รหัสสินค้า : ติดต่อส่วนลดพิเศษ: 085-9016392 ไลน์ : 0859016392

ราคา 19,400.00 บาท

Hydraulic Power Unit