ชุดแหล่งจ่ายและควบคุมหลัก Razr FC202

รหัสสินค้า : Razr FC202

ราคา 50,000.00 บาท

รายละเอียดสินค้า

Razr FC202 ชุดแหล่งจ่ายและควบคุมหลัก ( Main Control Unit )

คุณสมบัติ

สามารถรองรับการเชื่อมต่อ ชุดไมโครโฟนประธานได้ไม่น้อยกว่า 10 ตัว และ ชุดไมโครโฟนสมาชิก ได้ไม่น้อยกว่า 999 ตัว ในระบบเดียวกัน
สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการทำงานระบบ ผ่านทางซอร์ฟแวร์
มีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ขนาดมาตรฐาน 20*4
สามารถเลือกรูปแบบ ( Mode ) การทำงานของระบบได้อย่างน้อยดังนี้
 - “ Normal ” เป็นการใช้งานระบบไมโครโฟนประชุมแบบปกติ

- “ Chairman ” เป็นการใช้งานระบบไมโครโฟนประชุมแบบ ไมโครโฟนประธานสามารถพูดได้เพียงอย่างเดียว

- “ Override ”  เป็นการใช้งานระบบไมโครโฟนประชุมแบบพูดแทรก

-  “ FIFO ” เป็นการใช้งานระบบไมโครโฟนประชุมแบบการจองการพูด

 มีฟังก์ชั่นการทำงาน เพื่อตั้งค่าการทำงานของระบบได้อย่างน้อยดังนี้

  -  “ Auto  Off  ”  เพื่อสามารถตั้งค่าให้ระบบทำการตัดการทำงานของชุดไมโครโฟนประชุมเมื่อไม่มี เสียงสัญญาณภายในระบบ โดยเลือกเวลาได้ตั้งแต่ 10 - 99  วินาที หรือตัดเสียงตามการกดปุ่ม “TALK” ของชุดไมโครโฟนสมาชิก

 -  “ OPEN  MIC ” เพื่อสามารถตั้งค่า เลือกใช้งานชุดไมโครโฟนประชุม ในระบบให้ใช้งานได้พร้อมกันตั้งแต่  1 – 30 ตัว หรือ เลือกให้ใช้งานได้ทั้งหมด

- “ Voting ” เพื่อตั้งค่าระบบ ให้สามารถโหวตลงคะแนนเสียงได้ ที่ตัวชุดไมโครโฟนและระบบจะต้องสามารถแสดงผลคะแนนที่หน้าจอของทั้ง ชุดไมโครโฟน และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

มีช่องเชื่อมต่อชุดไมโครโฟนประชุมเข้าในระบบได้ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องแบบ D Type 9P Port และแต่ละช่องสามารถเชื่อมต่อชุดไมโครโฟนสูงสุด ได้ไม่น้อยกว่า 25 ชุด โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม
 สามารถเชื่อมต่อกล้อง  Speed  Dome ได้โดยตรง เพื่อใช้จับภาพผู้ร่วมประชุม  ได้อย่างน้อย 2 รูปแบบดังนี้
- แบบ “ Button Mode ”   ระบบจะทำการจับภาพไปยังตำแหน่งที่ตั้งค่าไว้ล่วงหนาโดยการโดยการระบุตำแหน่ง จากการกดปุ่ม “ TALK ” ที่ชุดประชุมไมโึครโฟนในแต่ละตัว

 - แบบ “ Voice Mode ”  ระบบยังสามารถระบุตำแหน่งอัตโนมัติจากเสียง (Input Voice ) ที่เข้าไปในไมโครโฟนแต่ละตัวได้

 มีเครื่องขยายเสียงอยู่ภายใน กำลังขยายไม่น้อยกว่า  40 W x 2 ช่องสัญญาณ  ที่ 8 โอห์ม
 


Hydraulic Power Unit