สินค้าทั้งหมด 8 รายการ

Upper Limbs Machine (BTM-008)

รหัสสินค้า : Upper Limbs Machine (BTM-008)

ราคา 80,000.00 บาท

Leg Press Machine (BTM-015)

รหัสสินค้า : Leg Press Machine (BTM-015)

ราคา 83,000.00 บาท

Seated Chest Press Machine

รหัสสินค้า : Seated Chest Press Machine

ราคา 77,000.00 บาท

Seated Straight Arm Clip Chest Machine (BTM-002A)

รหัสสินค้า : Seated Straight Arm Clip Chest Machine (BTM-002A)

ราคา 77,000.00 บาท

Leg Extension Machine (BTM-014)

รหัสสินค้า : Leg Extension Machine (BTM-014)

ราคา 77,000.00 บาท

Rotary Torso Machine (BTM-011)

รหัสสินค้า : Rotary Torso Machine (BTM-011)

ราคา 77,000.00 บาท

Fitness Shoulder Press Machine (BTM-003)

รหัสสินค้า : Fitness Shoulder Press Machine (BTM-003)

ราคา 77,000.00 บาท

Back Extension (BTM-010A)

รหัสสินค้า : Back Extension (BTM-010A)

ราคา 77,000.00 บาท

Hydraulic Power Unit