สินค้าทั้งหมด 29 รายการ

ตู้น้ำเย็นสแตนเลส ขนาด 1 หัวก๊อก Standard รุ่น S001

รหัสสินค้า : Standard S001

ราคา 12,900.00 บาท

ตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส แบบต่อตรงประปา ขนาด 1 หัวก๊อก ยี่ห้อ Standard รุ่น S001 ตัวตู้และถังเก็บน้ำภายในทำจากสแตนเลส เชื่อมด้วยอาร์กอน ไร้สารตะกั่ว 100%

ตู้น้ำเย็นสแตนเลส ขนาด 2 หัวก๊อก Standard รุ่น S200

รหัสสินค้า : Standard S200

ราคา 16,500.00 บาท

ตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส แบบต่อตรงประปา ขนาด 2 หัวก๊อก ยี่ห้อ Standard รุ่น S200 - ตัวตู้และถังเก็บน้ำภายในทำจากสแตนเลส เชื่อมด้วยอาร์กอน ไร้สารตะกั่ว 100%

ตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส ขนาด 3 หัวก๊อก Standard รุ่น S300

รหัสสินค้า : Standard S300

ราคา 18,500.00 บาท

ตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส แบบต่อตรงประปา ขนาด 3 หัวก๊อก ยี่ห้อ Standard รุ่น S300 - ตัวตู้และถังเก็บน้ำภายในทำจากสแตนเลส เชื่อมด้วยอาร์กอน ไร้สารตะกั่ว 100%

ตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส ขนาด 4 หัวก๊อก Standard รุ่น S400

รหัสสินค้า : Standard S400

ราคา 20,500.00 บาท

ตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส แบบต่อตรงประปา ขนาด 4 หัวก๊อก ยี่ห้อ Standard รุ่น S400 - ตัวตู้และถังเก็บน้ำภายในทำจากสแตนเลส เชื่อมด้วยอาร์กอน ไร้สารตะกั่ว 100%

ตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส ขนาด 5 หัวก๊อก Standard รุ่น S500

รหัสสินค้า : Standard S500

ราคา 23,900.00 บาท

ตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส แบบต่อตรงประปา ขนาด 5 หัวก๊อก ยี่ห้อ Standard รุ่น S500 - ตัวตู้และถังเก็บน้ำภายในทำจากสแตนเลส เชื่อมด้วยอาร์กอน ไร้สารตะกั่ว 100%

ตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส ขนาด 6 หัวก๊อก Standard รุ่น S600

รหัสสินค้า : Standard S600

ราคา 26,900.00 บาท

ตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส แบบต่อตรงประปา ขนาด 6 หัวก๊อก ยี่ห้อ Standard รุ่น S600 - ตัวตู้และถังเก็บน้ำภายในทำจากสแตนเลส เชื่อมด้วยอาร์กอน ไร้สารตะกั่ว 100%

ตู้น้ำร้อน-น้ำเย็นสแตนเลส แบบต่อตรงประปา ขนาด 2 หัวก๊อก ยี่ห้อ Standard รุ่น S200 C1H1

รหัสสินค้า : Standard S200 C1H1

ราคา 18,900.00 บาท

ตู้น้ำร้อน-น้ำเย็นสแตนเลส แบบต่อตรงประปา ขนาด 2 หัวก๊อก ยี่ห้อ Standard รุ่น S200 C1H1 - ตัวตู้และถังเก็บน้ำภายในทำจากสแตนเลส เชื่อมด้วยอาร์กอน ไร้สารตะกั่ว 100%

ตู้น้ำร้อน-น้ำเย็นสแตนเลส แบบต่อตรงประปา ขนาด 3 หัวก๊อก ยี่ห้อ Standard รุ่น S300 C2H1

รหัสสินค้า : Standard S300 C2H1

ราคา 20,900.00 บาท

ตู้น้ำร้อน-น้ำเย็นสแตนเลส แบบต่อตรงประปา ขนาด 3 หัวก๊อก ยี่ห้อ Standard รุ่น S300 C2H1 - ตัวตู้และถังเก็บน้ำภายในทำจากสแตนเลส เชื่อมด้วยอาร์กอน ไร้สารตะกั่ว 100%

ตู้น้ำร้อน-น้ำเย็นสแตนเลส แบบต่อตรงประปา ขนาด 4 หัวก๊อก ยี่ห้อ Standard รุ่น S400 C3H1

รหัสสินค้า : Standard S400 C3H1

ราคา 23,900.00 บาท

ตู้น้ำร้อน-น้ำเย็นสแตนเลส แบบต่อตรงประปา ขนาด 4 หัวก๊อก ยี่ห้อ Standard รุ่น S400 C3H1 - ตัวตู้และถังเก็บน้ำภายในทำจากสแตนเลส เชื่อมด้วยอาร์กอน ไร้สารตะกั่ว 100%
Hydraulic Power Unit