ไมค์ชุดประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุม Razr FM 506

รหัสสินค้า : Razr FM 506

ราคา 18,000.00 บาท

รายละเอียดสินค้า

  • มีปุ่มกด “ Talk ” เพื่อสั่งเปิด / ปิด  ไมโครโฟนในการสนทนา  โดยเมื่อกดเปิดไมโครโฟนจะมีแสงไฟสีบริเวณปุ่มกด และ คอไมโครโฟน
  • หน้าจอแสดงผล แสดงสถานะการทำงานแบบ LCD  ขนาด 24*2
  • สามารถตั้งค่า ID ที่ตัวเครื่องได้
  • มีปุ่มกดฟังก์ชั่นการลงคะแนนเสียง (Voting Button )  เพื่อเลือกลงคะแนนอย่างน้อย 5 ปุ่มกดและสามารถแสดงผลการโหวตได้ที่หน้าจอแสดงผล
  • ก้านไมโครโฟนคออ่อน แบบคอนเดนเซอร์ ขนาดมาตรฐาน 48  เซนติเมตรมาตรฐาน  ซึ่งสามารถถอดออกได้  และ สามารถเลือกขนาดได้ทั้งแบบ  43, 56 , 70  เซนติเมตร ( Options )
  • มีช่องเชื่อมต่อสายสัญญาณแบบ  D Type 9P Port  ไม่เกิน  1  ช่องสัญญาณ
  • วัสดุที่ตัวฐานทำจาก Zinc – Aluminum Alloy Die cast  & Anti – slip mat หรือดีกว่า  และวัสดุที่ตัวเครื่องทำจาก พลาสติก ABS  หรือดีกว่า
  • มีไฟแสดงสถานะ แสดงสีที่แตกต่างกันตามโหมดการทำงานต่างๆ ที่ตัวเครื่อง
     

Hydraulic Power Unit