ม้าหมุน 4 ที่นั่ง ที่นั่งพลาสติก

รหัสสินค้า : ติดต่อแผนกขายส่ง: 085-9016392 ไอดีไลน์ 085901632

สอบถามราคาพิเศษ : ไอดีไลน์ 0859016392

รายละเอียดสินค้า

ลำดับ รายการ วัสดุ รายละเอียด
1   โครงสร้าง เหล็ก 1.1. แกนตัวหมุนใช้เหล็กท่อกลม ขนาด Ø 4"/(114 มม.) ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.  ระบบหมุนใชัลูกปืน # 6310 จำนวน 2 ลูก
      1.2.ฐานวงกลม ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 130 ซม.ใช้เหล็กท่อกลม ขนาด Ø 1 1/4" ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
      1.3..วงกลมลอย ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 90 ซม.ใช้เหล็กท่อกลม ขนาด Ø 1 1/4" ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
      1.4. คานรองรับที่นั่ง/ที่พิง ใช้เหล็กท่อกลม ขนาด Ø 1 1/2" ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 
      1.5. มือจับ ใช้เหล็กท่อกลม ขนาด Ø 1" ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 
2 เบาะนั่ง พลาสติก LLDPE ขนาด กว้าง 17 x ยาว 32 x สูง 19 ซม. 
      ผลิตจากพลาสติกโพลิเอทธีลีน ทำการขึ้นรูปโดยกรรมวิธีหมุนเหวี่ยง(ROTOMOLDING) แบบผนัง 2 ชั้น
      ความหนาไม่น้อยกว่า 5 มม.มีความแข็งแรง ทนทานต่อสภาพอากาศ สีสันสดใสไม่ขูดลอกง่าย  ปลอดสารพิษ 
      เป็นพลาสติกใหม่100%   ได้รับมาตรฐานอุตรสาหกรรม มอก.816-2538 พร้อมมีหนังสือรับรอง
3 การทำสี สีฝุ่น(Powder Coated) เคลือบด้วยสีฝุ่น (ELECTROSTATIC POWDER COATING) ตัวเนื้อสีเป็นสีโพลิเอสเตอร์(POLYESTER) ชนิดภายนอก 
      ซึ่งเป็นสีที่มีการ ควบคุม ระดับสารโลหะหนักให้ปลอดภัยกับผู้ใช้  และอบสีด้วยอุณหภูมิไม่น้อยกว่า 200 องศาเซลเซียส -
      เพื่อให้สียึดเกาะกับโครงสร้างเหล็กอย่างมี ประสิทธิภาพและมีความมัน-เงา ทนทานต่อการขูดขีด สีฝุ่นที่ใช้มีปริมาณสารตะกั่ว ปรอท 
      โครเมียม แคดเมียม อยู่ในระดับที่ปลอดภัย ผ่านการจรวจสอบโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

Hydraulic Power Unit