จำหน่ายติดตั้งซ่อมห้องปฏิบัติการทางภาษา

รหัสสินค้า : Sound Lab

ติดต่อฝ่ายขาย 085-9016392

รายละเอียดสินค้า

รายการห้องปฏิบัติการทางภาษา ตามรายละอียดดังนี้

 1. รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา ขนาด 40 ที่นั่ง
 2. ประกอบด้วยครุภัณฑ์ 12 รายการ ดังนี้
 3. เครื่องควบคุมรายการ (Master Control)                                               จำนวน    1   เครื่อง
 4. โต๊ะวางเครื่องควบคุมรายการ                                                                จำนวน    1   ตัว
 5. เก้าอี้สำหรับผู้สอน                                                                                 จำนวน    1   ตัว
 6. ชุดเครื่องเสียงของผู้เรียน (Hearing Unit)                                            จำนวน   40   ชุด
 7. ชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟน (Head Set)                                                   จำนวน    41  ชุด
 8. ลำโพงประจำห้องเรียน (Room Speaker)                                             จำนวน    2    ตู้
 9. โต๊ะคูหาของผู้เรียน (Booth Control Unit)                                            จำนวน    40   ที่นั่ง
 10. เก้าอี้สำหรับผู้เรียน                                                                                จำนวน    40   ตัว
 11. เครื่องเล่นและบันทึกเสียงสำหรับผู้สอน                                                  จำนวน    1  เครื่อง
 12. อุปกรณ์ไฟฟ้าและสายสัญญาณ                                                            จำนวน    1    ชุด

 


Hydraulic Power Unit