สินค้าทั้งหมด 8 รายการ

จำหน่ายติดตั้งซ่อมห้องปฏิบัติการทางภาษา

รหัสสินค้า : Sound Lab

ราคา 500,000.00 บาท

ผลิตจำหน่ายติดตั้งซ่อมห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซ่อมแซมจำหน่ายติดตั้งใหม่ และสื่อ AEC ศูนย์การเรียนภาษา ครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.ดีระดับตำบล อำเภอ(สพฐ,เทศบาล,อบต,อบจ,สช,อาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย)ระบบเสียงระบบภาพทั่วประเทศไทย

ระบบห้องปฏิบัติการทางภาษา Sound Lab 10 ผู้เรียน

รหัสสินค้า : ติดต่อสั่งซื้อ : 085-901-6392 ID Line : 0859016392

ราคา 230,000.00 บาท

ระบบห้องปฏิบัติการทางภาษา Sound Lab 20 ผู้เรียน

รหัสสินค้า : ติดต่อสั่งซื้อ : 085-901-6392 ID Line : 0859016392

ราคา 320,000.00 บาท

ระบบห้องปฏิบัติการทางภาษา Sound Lab 30 ผู้เรียน

รหัสสินค้า : ติดต่อสั่งซื้อ : 085-901-6392 ID Line : 0859016392

ราคา 415,000.00 บาท

ระบบห้องปฏิบัติการทางภาษา Sound Lab 40 ผู้เรียน

รหัสสินค้า : ติดต่อสั่งซื้อ : 085-901-6392 ID Line : 0859016392

ราคา 500,000.00 บาท

ระบบห้องปฏิบัติการทางภาษา Sound Lab 40 ผู้เรียน (ไม่มีโต๊ะ+เก้าอี้)

รหัสสินค้า : ติดต่อสั่งซื้อ : 085-901-6392 ID Line : 0859016392

ราคา 325,800.00 บาท

ระบบห้องปฏิบัติการทางภาษา Sound Lab 50 ผู้เรียน

รหัสสินค้า : ติดต่อสั่งซื้อ : 085-901-6392 ID Line : 0859016392

ราคา 638,000.00 บาท

ระบบห้องปฏิบัติการทางภาษา Sound Lab 60 ผู้เรียน

รหัสสินค้า : ติดต่อสั่งซื้อ : 085-901-6392 ID Line : 0859016392

ราคา 733,000.00 บาท

Hydraulic Power Unit