สินค้าทั้งหมด 77 รายการ

ตู้น้ำเย็นสแตนเลส ขนาด 1 หัวก๊อก Standard รุ่น S001

รหัสสินค้า : S001

ราคา 15,000.00 บาท

พิเศษ 13,800.00 บาท

ตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส แบบต่อตรงประปา ขนาด 1 หัวก๊อก ยี่ห้อ Standard รุ่น S001 ตัวตู้และถังเก็บน้ำภายในทำจากสแตนเลส เชื่อมด้วยอาร์กอน ไร้สารตะกั่ว 100%

ตู้น้ำเย็นสแตนเลส ขนาด 2 หัวก๊อก Standard รุ่น S200

รหัสสินค้า : S200

ราคา 18,000.00 บาท

พิเศษ 16,500.00 บาท

ตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส แบบต่อตรงประปา ขนาด 2 หัวก๊อก ยี่ห้อ Standard รุ่น S200 - ตัวตู้และถังเก็บน้ำภายในทำจากสแตนเลส เชื่อมด้วยอาร์กอน ไร้สารตะกั่ว 100%

ตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส ขนาด 3 หัวก๊อก Standard รุ่น S300

รหัสสินค้า : S300

ราคา 20,000.00 บาท

พิเศษ 18,000.00 บาท

ตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส แบบต่อตรงประปา ขนาด 3 หัวก๊อก ยี่ห้อ Standard รุ่น S300 - ตัวตู้และถังเก็บน้ำภายในทำจากสแตนเลส เชื่อมด้วยอาร์กอน ไร้สารตะกั่ว 100%

ตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส ขนาด 4 หัวก๊อก Standard รุ่น S400

รหัสสินค้า : S400

ราคา 23,500.00 บาท

พิเศษ 19,700.00 บาท

ตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส แบบต่อตรงประปา ขนาด 4 หัวก๊อก ยี่ห้อ Standard รุ่น S400 - ตัวตู้และถังเก็บน้ำภายในทำจากสแตนเลส เชื่อมด้วยอาร์กอน ไร้สารตะกั่ว 100%

ตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส ขนาด 5 หัวก๊อก Standard รุ่น S500

รหัสสินค้า : S500

ราคา 25,000.00 บาท

พิเศษ 23,500.00 บาท

ตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส แบบต่อตรงประปา ขนาด 5 หัวก๊อก ยี่ห้อ Standard รุ่น S500 - ตัวตู้และถังเก็บน้ำภายในทำจากสแตนเลส เชื่อมด้วยอาร์กอน ไร้สารตะกั่ว 100%

ตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส ขนาด 6 หัวก๊อก Standard รุ่น S600

รหัสสินค้า : S600

ราคา 28,000.00 บาท

พิเศษ 26,300.00 บาท

ตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส แบบต่อตรงประปา ขนาด 6 หัวก๊อก ยี่ห้อ Standard รุ่น S600 - ตัวตู้และถังเก็บน้ำภายในทำจากสแตนเลส เชื่อมด้วยอาร์กอน ไร้สารตะกั่ว 100%

ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นสแตนเลส 2 หัวก๊อก ยี่ห้อ Standard รุ่น S200 C1H1

รหัสสินค้า : S200 C1H1

ราคา 20,000.00 บาท

พิเศษ 18,800.00 บาท

ตู้น้ำร้อน-น้ำเย็นสแตนเลส แบบต่อตรงประปา ขนาด 2 หัวก๊อก ยี่ห้อ Standard รุ่น S200 C1H1 - ตัวตู้และถังเก็บน้ำภายในทำจากสแตนเลส เชื่อมด้วยอาร์กอน ไร้สารตะกั่ว 100%

ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นสแตนเลส 3 หัวก๊อก ยี่ห้อ Standard รุ่น S300 C2H1

รหัสสินค้า : S300 C2H1

ราคา 23,500.00 บาท

พิเศษ 20,500.00 บาท

ตู้น้ำร้อน-น้ำเย็นสแตนเลส แบบต่อตรงประปา ขนาด 3 หัวก๊อก ยี่ห้อ Standard รุ่น S300 C2H1 - ตัวตู้และถังเก็บน้ำภายในทำจากสแตนเลส เชื่อมด้วยอาร์กอน ไร้สารตะกั่ว 100%

ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นสแตนเลส 4 หัวก๊อก ยี่ห้อ Standard รุ่น S400 C3H1

รหัสสินค้า : S400 C3H1

ราคา 26,500.00 บาท

พิเศษ 22,500.00 บาท

ตู้น้ำร้อน-น้ำเย็นสแตนเลส แบบต่อตรงประปา ขนาด 4 หัวก๊อก ยี่ห้อ Standard รุ่น S400 C3H1 - ตัวตู้และถังเก็บน้ำภายในทำจากสแตนเลส เชื่อมด้วยอาร์กอน ไร้สารตะกั่ว 100%
Hydraulic Power Unit