เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม GPS ยี่ห้อ GARMIN รุ่น Oregon® 750 Thai

รหัสสินค้า : GARMIN รุ่น Oregon® 750 Thai

ราคา 28,800.00 บาท

รายละเอียดสินค้า

GARMIN รุ่น Oregon® 750 Thai

 1. เป็นเครื่องมือหาตำแหน่งพิกัดบนโลกโดยใช้สัญญาณจากดาวเทียมในระบบ GPS
 2. มีจำนวนช่องรับสัญญาณ จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ช่อง แบบ High sensitivity GPS receiver by SiRF
 3. มีความคลาดเคลื่อนของการหาตำแหน่งไม่มากกว่า 10เมตร RMS
 4. จอภาพสี LCD ขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 1.53 นิ ้ว x 2.55 นิ ้ว (3.8 x 6.3ซม.) , แบบ TFT Touchscreen มีไฟส่องสว่างหน้าจอ
 5. กล้องถ่ายรูปดิจิตอลความละเอียด 8เมกกะพิกเซล ออโต้โฟกัส พร้อมบันทึกข้อมูลต าแหน่งพิกัดสถานที่ (Geotagged Pictures) ด้วย High-sensitivity GPS
 6. แสดงตำแหน่งพิกัดทั ้งระบบพิกัด UTM และ Latitude/Longitude
 7. แสดงค่าพิกัดบน Datum สากล (WGS84) และ Datum ที่ใช้กับประเทศไทยได้
 8. บันทึกข้อมูลตำแหน่งพิกัดได้ไม่น้อยกว่า 10,000จุด และสร้างเส้นทางได้ 250เส้นทาง
 9. บันทึกข้อมูลค่าพิกัดโดยอัตโนมัติ (Track Log) ได้ถึง 20,000จุด และสามารถแยกจัดเก็บได้สูงสุดถึง 250Saved Tracks
 10. สร้างเส้นทางกลับอัตโนมัติได้ (Trackback)
 11. เครื่องมีลักษณะทนทานต่อการกระเทือน และสามารถกันน้ำระดับ IPX-7
 12. มีสายอากาศในตัวเครื่องและมีช่องต่อสายอากาศภายนอก
 13. ใช้ไฟจากถ่านแบตเตอรี่ขนาด AA,2 ก้อน (NI-MH) และสามารถทำงานต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 16ชั่วโมง
 14. สามารถใช้ได้ดีในอุณหภูมิของประเทศไทย
 15. มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุอยู่ โดยสามารถแสดง ตำแหน่ง อ าเภอ /กิ่งอำเภอ / ตำบล , ถนนทางหลวง แผ่นดิน 1-4 หลัก , ถนน รพช. ,ถนนโยธาธิการและถนนในเขตเทศบาล, เส้นทางรถไฟสายหลัก, สถานี รถไฟ , สถานที่หน่วยงานราชการและสถานที่สำคัญต่างๆมากกว่า 500,000จุดทั่วประเทศ เป็นต้น
 16. มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์และระบบหาค่าความสูงโดยการวัดความดันบรรยากาศ
 17. มีหน่วยความจำภายใน 4 GB รองรับ microSD Card.32 GB
 18. มีพอร์ตต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้
 19. เมนูการใช้งาน เลือกได้ทั ้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 20. อุปกรณ์มาตรฐานประกอบด้วย 1. สายคล้อง 1 เส้น 2. สาย USB 1เส้น 3. แบตเตอรี่ Ni-MH 2 ก้อน พร้อมเครื่องชาร์จ 1ชุด 4. แผ่น CD แผนที่ประเทศไทย+โปรแกรม Basecamp 1 แผ่น 5. คู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย 1เล่ม
 21. ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
Hydraulic Press Machine