เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก (Passbook printer) Olivetti PR2 Plus

รหัสสินค้า : Olivetti PR2 Plus

ราคา 45,000.00 บาท

พิเศษ 35,000.00 บาท

รายละเอียดสินค้า

  • ความละเอียดในการพิมพ์ 240 จุด/นิ้ว *360 จุด/นิ้ว (Graphic 360x360 dpi)
  • ความเร็วในการพิมพ์(ที่ 10 CPI) VHSD :560 CPS., HSD : 510 CPS., Draft : 370 CPS., NLQ : 185 CPS., LQ:125 CPS.
  • รับประกันสินค้า 1 ปี 

 

Hydraulic Power Unit