เครื่องทำลาย GBC AUTO+100

รหัสสินค้า : เครื่องทำลาย GBC AUTO+100

ราคา 14,000.00 บาท

รายละเอียดสินค้า

 • ชนิดการทำลายเอกสาร : แบบตัดละเอียด (Cross-Cut)
 • จำนวนแผ่นในการตัด (Auto) : 100 แผ่น/ครั้ง (กระดาษ 70 แกรม)
 • จำนวนแผ่นในการตัด (Manual) : 6 แผ่น/ครั้ง
 • ขนาดเอกสารที่ทำลายแล้ว : 4 × 50 มม.
 • หน้ากว้างช่องรับเอกสาร : 221 ซม.
 • ความจุถังใส่เอกสาร : 26 ลิตร
 • ความเร็วในการทำลาย : 1.5 เมตร/นาที
 • ระยะเวลาทำงานต่อเนื่อง : 5-15 นาที
 • ระบบย่อยทำลาย : กระดาษ/ลวดเย็บกระดาษ/บัตรเครดิต
 • ระดับเสียงการทำงาน : 60 dB
 • น้ำหนักสินค้า : 19 กก
 • สินค้ารับประกันเครื่อง 1 ปี
 • สินค้ารับประกันใบมีด 5 ปีคำ

แนะนำและข้อควรระวัง

 • ไม่ควรย่อยกระดาษต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน หรือใส่กระดาษหนาเกินกว่าที่กำหนด เพื่อยืดอายุการใช้งานของใบมีด และมอเตอร์
 • ห้ามนำกระดาษที่เปื้อนกาว หรือมีเทปกาวติดอยู่เข้าเครื่องทำลายเอกสาร และใช้งานตามคุณสมบัติที่กำหนด
 • ควรอ่านคุณสมบัติการใช้งานของเครื่องทำลายรุ่นที่ท่านเลือกซื้อ เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

Hydraulic Power Unit