เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าพร้อมชุดควบคุม ITC Audio TS-0604M

รหัสสินค้า : ITC Audio TS-0604M

ราคา 35,000.00 บาท

รายละเอียดสินค้า

เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าพร้อมชุดควบคุม

คุณสมบัติเฉพาะ

 • เป็นเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าพร้อมชุดควบคุมแบบดิจิตอล
 • มีช่องสำหรับต่อแยกไปยังชุดประชุมได้ 3 ทาง รวมชุดประชุมได้ 128 ชุด และเพิ่มได้สูงสุด
 • ถึง 4,096 ชุด โดยเพิ่มเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า
 • มีปุ่มกดเพื่อเลือกกำหนดจำนวนผู้ร่วมประชุมที่ใช้งานพร้อมกันได้ 1, 2, 4, 6 คน โดยไม่รวมชุดประธาน
 • สามารถเลือกการทำงานในระบบได้ 4 แบบดังนี้
 • 1. Free Mode : ชุดประชุมสามารถกดพูดได้อิสระทุกชุด
 • 2. Fifo Mode : ชุดผู้ร่วมประชุมใครกดก่อนได้ก่อนและออกก่อน (ไม่รวมชุดประธาน)
 • 3. Normal Mode : ชุดผู้ร่วมประชุมสามารถพูดได้ตามที่กำหนดจำนวนผู้พูดไว้
 • หากผู้ร่วมประชุมนอกเหนือจากที่กำหนด ต้องการพูด ให้กดปุ่ม Talk
 • จะมีไฟสีเขียวที่หัวไมโครไฟน เพื่อเป็นการรอคิวในการพูดคนต่อไป
 • 4. Apply Mode : ชุดประธานพูดได้เท่านั้น หากผู้ร่วมประชุมต้องการพูดให้กดปุ่ม Talk
 • จะมีไฟสีเขียวที่หัวไมโครไฟน ชุดประธานจะเป็นผู้อนุญาติให้พูดหรือไม่
 • มีปุ่มเพิ่ม-ลด ระดับเสียงของระบบชุดประชุมทั้งหมด
 • มีปุ่มเพิ่ม-ลด ระดับเสียงทุ้มและเสียงแหลมแยกอิสระต่อกัน
 • มีจุดต่อเพื่อใช้งานร่วมกับระบบ Auto -Tracking Camera
 • มีพอร์ท RS232 เพื่อใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์
 • มีระบบการลง คะแนนเสียง (Voting)
 • มีช่องต่อสัญญาณขาเข้าและขาออก (Aux In / Aux Out )
 • ตอบสนองความถี่ในย่าน 20-20,000 เฮิร์ท
 • มีค่าความเพี้ยน 0.1 %
 • มีอัตราส่วนสัญญาณสียงต่อสัญญาณรบกวน 90 ดีบี
 • มีระดับเสียงขาออก 2V , ความต้านทาน 100 โอห์ม อันบาลานซ์
 • ใช้แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์ เอซี, 50/60 เฮิร์ท

Hydraulic Power Unit