สินค้าทั้งหมด 2 รายการ

เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก (Passbook printer) Olivetti PR2 Plus

รหัสสินค้า : Olivetti PR2 Plus

ราคา 45,000.00 บาท

พิเศษ 39,000.00 บาท

เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก (Passbook printer) ยี่ห้อ Olivetti รุ่น PR2 Plus เครื่องพิมพ์นี้ออกแบบมาสำหรับใช้พิมพ์กระดาษที่มีความหนาไม่สม่ำ เช่น สมุดเงินฝากธนาคาร เล่มสมุดต่างๆ ทะเบียนบ้าน ทะเบียนรถ ซองจดหมาย สามารถใช้กับระบบบันทึกบัญชีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (Program e-LAAS) โปรแกรมสำหรับการปฏิบัติงานด้านการคลังของ อปท. เป็นต้น เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วย USB Port

เครื่องพิมพ์เช็คสมุดเงินฝาก passbook Compuprint SP40 Plus

รหัสสินค้า : Compuprint SP40 Plus

ราคา 39,900.00 บาท

พิเศษ 30,000.00 บาท

เป็นเครื่องพิมพ์ที่มีความเร็วในการพิมพ์สูงสุดที่จำหน่ายในประเทศไทย และเป็นเครื่องที่ธนาคารและสหกรณ์ออมทรัพย์ไว้วางใจเลือกใช้ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารธนชาติ ธนาคารไทยธนาคาร เป็นต้น รวมถึงสหกรณ์ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ และธนาคารต้นแบบกองทุนหมู่บ้าน และ องค์การบริหารสวนตำบล (อบต) รองรับการใช้งานกับ ระบบบัญชี e-LAAS สามารถพิมพ์เช็คและใบถอนได้ โดยการใช้คำสั่งพิมพ์เช็ค หรือพิมพ์ใบถอนจากปุ่มในหน้าพิมพ์เช็ค
Hydraulic Power Unit