สินค้าทั้งหมด 7 รายการ

SCHWINN 530i

รหัสสินค้า : SCHWINN 530 TREADMILL

ราคา 49,000.00 บาท

พิเศษ 45,000.00 บาท

บริษัท ออฟฟิต บิซซิเนส จำกัด มีนโยบายให้บริการหลังการขายตลอดการใช้งาน กรุงเทพฯ ปริมลฆล ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี (นอกเขตให้บริการฟรี 1 ปี)

Schwinn 430i

รหัสสินค้า : 430 ELLIPTICAL TRAINER

ราคา 39,000.00 บาท

พิเศษ 36,000.00 บาท

บริษัท ออฟฟิต บิซซิเนส จำกัด มีนโยบายให้บริการหลังการขายตลอดการใช้งาน กรุงเทพฯ ปริมลฆล ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี (นอกเขตให้บริการฟรี 1 ปี)

Schwinn R230i

รหัสสินค้า : 230 RECUMBENT BIKE

ราคา 26,000.00 บาท

พิเศษ 24,000.00 บาท

บริษัท ออฟฟิต บิซซิเนส จำกัด มีนโยบายให้บริการหลังการขายตลอดการใช้งาน กรุงเทพฯ ปริมลฆล ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี (นอกเขตให้บริการฟรี 1 ปี)

Schwinn 130i

รหัสสินค้า : ติดต่อสั่งซื้อ : 085-901-6392 ID Line : 0859016392

ราคา 26,000.00 บาท

พิเศษ 24,000.00 บาท

บริษัท ออฟฟิต บิซซิเนส จำกัด มีนโยบายให้บริการหลังการขายตลอดการใช้งาน กรุงเทพฯ ปริมลฆล ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี (นอกเขตให้บริการฟรี 1 ปี)

Schwinn AD 8

รหัสสินค้า : Airdyne AD8

ราคา 59,000.00 บาท

พิเศษ 55,000.00 บาท

บริษัท ออฟฟิต บิซซิเนส จำกัด มีนโยบายให้บริการหลังการขายตลอดการใช้งาน กรุงเทพฯ ปริมลฆล ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี (นอกเขตให้บริการฟรี 1 ปี)

Schwinn Classic Cruiser

รหัสสินค้า : ติดต่อสั่งซื้อ : 085-901-6392 ID Line : 0859016392

ราคา 39,000.00 บาท

พิเศษ 36,000.00 บาท

บริษัท ออฟฟิต บิซซิเนส จำกัด มีนโยบายให้บริการหลังการขายตลอดการใช้งาน กรุงเทพฯ ปริมลฆล ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี (นอกเขตให้บริการฟรี 1 ปี)

schwinn ic2i

รหัสสินค้า : ติดต่อสั่งซื้อ : 085-901-6392 ID Line : 0859016392

ราคา 26,000.00 บาท

พิเศษ 24,000.00 บาท

บริษัท ออฟฟิต บิซซิเนส จำกัด มีนโยบายให้บริการหลังการขายตลอดการใช้งาน กรุงเทพฯ ปริมลฆล ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี (นอกเขตให้บริการฟรี 1 ปี)
Hydraulic Power Unit