สินค้าทั้งหมด 5 รายการ

ชุดหอสไลด์ 70+ท่อลอดคู่+ปีนป่ายเชือก+ชิงช้าบัดดี้

รหัสสินค้า : FND-S-AAR-24

ราคา 518,000.00 บาท

พิเศษ 207,200.00 บาท

ชุดหอสไลด์ 70+ท่อลอดสั้น+ชิงช้าผสม 4 ที่นั่ง

รหัสสินค้า : FND-S-AAR-25

ราคา 412,000.00 บาท

พิเศษ 164,800.00 บาท

ชุดหอสไลด์ 80+ท่อลอดคู่+ปีนป่ายเชือก

รหัสสินค้า : FND-S-BAR-06

ราคา 464,000.00 บาท

พิเศษ 185,600.00 บาท

ชุดหอสไลด์ 80+ท่อลอด+ชิงช้า 2 ที่นั่ง

รหัสสินค้า : FND-S-BAR-41

ราคา 660,000.00 บาท

พิเศษ 264,000.00 บาท

ชุดหอสไลด์ 80+สะพานโค้ง+ชิงช้า

รหัสสินค้า : FND-S-BAR-42

ราคา 504,000.00 บาท

พิเศษ 201,600.00 บาท

Hydraulic Power Unit