สินค้าทั้งหมด 10 รายการ

RAZR iBoard i 56 กระดานอิเลคทรอนิคส์

รหัสสินค้า : RAZR iBoard i 56

ราคา 70,000.00 บาท

RAZR i-Board-i80Qs กระดานอิเลคทรอนิคส์ (Slim Frame)

รหัสสินค้า : RAZR i-Board-i80Qs

ราคา 85,000.00 บาท

RAZR i-Board-i80Qs กระดานอิเลคทรอนิคส์ (Slim Frame)

RAZR i-Board-i85Q กระดานอิเลคทรอนิคส์

รหัสสินค้า : RAZR I-85Q

ราคา 90,000.00 บาท

RAZR i-Board-i85Q กระดานอิเลคทรอนิคส์

RAZR i-Board -i88Q กระดานอัจฉริยะ

รหัสสินค้า : RAZR i-88Q

ราคา 145,000.00 บาท

RAZR i-Board-i88Q กระดานอิเลคทรอนิคส์

Interactive White Board e-88

รหัสสินค้า : RAZR i-Board e88

ราคา 125,000.00 บาท

RAZR P-55 Touch Screen กระดานอิเลคทรอนิคส์ 55 นิ้ว

รหัสสินค้า : RAZR P-55

ราคา 115,000.00 บาท

RAZR จอทัชสกรีน Interactive Projection Board LED panel touch screen 55 นิ้ว รุ่น P-55 ขนาดจอภาพ 55 นิ้ว ความละเอียดภาพ 1920 x 1080

RAZR P-65 Touch Screen กระดานอิเลคทรอนิคส์ 65 นิ้ว

รหัสสินค้า : RAZR P-65

ราคา 200,000.00 บาท

Razr P-65 LED panel touch screen 65 \" Interactive Projection Board

RAZR P-70 Touch Screen กระดานอิเลคทรอนิคส์ 70 นิ้ว

รหัสสินค้า : RAZR P-70

ราคา 370,000.00 บาท

Interactive TouchScreen Razr i-Board รุ่น P-70

RAZR i-Board mini

รหัสสินค้า : RAZR i-Board mini

ราคา 8,500.00 บาท

Hydraulic Power Unit