สินค้าทั้งหมด 71 รายการ

อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่ (แบบถ่าง-หุบยกตุ้มน้ำหนัก)

รหัสสินค้า : PS-01

สอบถามราคาพิเศษ : ไอดีไลน์ & โทร. 0859016392

ขนาด กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 160 ซม.

อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่ (แบบดึงยกตุ้มน้ำหนัก)

รหัสสินค้า : PS-02

สอบถามราคาพิเศษ : ไอดีไลน์ 0859016392

ขนาด กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 160 ซม.

อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับเท้า)

รหัสสินค้า : PS-03

สอบถามราคาพิเศษ : ไอดีไลน์ 0859016392

ขนาด กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 160 ซม.

อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งพิง)

รหัสสินค้า : PS-04

สอบถามราคาพิเศษ : ไอดีไลน์ 0859016392

ขนาด กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 90 ซม.

อุปกรณ์บริหารแขน-เข่า-ลดหน้าท้อง (แบบถีบ-ดึงล้อยาง)

รหัสสินค้า : ps-05

สอบถามราคาพิเศษ : ไอดีไลน์ 0859016392

ขนาด กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 80 ซม.

อุปกรณ์บริหารแขน-เข่า-ลดหน้าท้อง (แบบถีบ-ดึง ยกตัว)

รหัสสินค้า : ps-06

สอบถามราคาพิเศษ : ไอดีไลน์ 0859016392

ขนาด กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 100 ซม.

อุปกรณ์บริหารแขน-เข่า-ลดหน้าท้อง (แบบม้าโยก)

รหัสสินค้า : ps-07

สอบถามราคาพิเศษ : ไอดีไลน์ 0859016392

ขนาด กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 120 ซม.

อุปกรณ์บริหารแขน ลดหน้าท้องและนวดหลัง (แบบดึงยกตุ้มน้ำหนัก)

รหัสสินค้า : ps-08

สอบถามราคาพิเศษ : ไอดีไลน์ 0859016392

ขนาด กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 110 ซม.

อุปกรณ์บริหารแขน-ลดหน้าท้อง (แบบดึงยกตุ้มน้ำหนัก)

รหัสสินค้า : ps-09

สอบถามราคาพิเศษ : ไอดีไลน์ 0859016392

ขนาด กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 110 ซม.

อุปกรณ์ยกน้ำหนัก (แบบนอน)

รหัสสินค้า : ps-10

สอบถามราคาพิเศษ : ไอดีไลน์ 0859016392

ขนาด กว้าง 100 ซม. ยาว 100 วม. สูง 150 ซม.
Hydraulic Power Unit