เครื่องหาพิกัดสัญญาดาวเทียม GARMIN รุ่น GPSmap 66s Thai (สเปคราชการ) รับประกันศูนย์

รหัสสินค้า : ขอราคาพิเศษติดต่อ : 085-901-6392 ID Line : 0859016392

ราคา 25,000.00 บาท

รายละเอียดสินค้า

1. เป็นเครื่องมือหาต าแหน่งพิกัดบนโลกโดยใช้สัญญาณจากดาวเทียมในระบบ GPS

2. มีเสารับสัญญาณแบบแท่งที่ตัวเครื่อง

3. มีความคลาดเคลื่อนของการหาต าแหน่งไม่มากกว่า 10 เมตร

4. จอภาพสี LCD ขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 1.5 x 2.5 นิ้วแบบสี

5. แสดงต าแหน่งพิกัดทั้งระบบพิกัด UTM และ Latitude/Longitude

6. แสดงค่าพิกัดบน Datum สากล (WGS84) และ Datum ที่ใช้กับประเทศไทยได้

7. บันทึกข้อมูลต าแหน่งพิกัดได้ไม่น้อยกว่า 10,000 จุด และสร้างเส้นทางได้ 250 เส้นทาง

8. บันทึกข้อมูลค่าพิกัดโดยอัตโนมัติ (Track Log) ได้ถึง 20,000 จุด 

9. สร้างเส้นทางกลับอัตโนมัติได้ (Track back)

10. เครื่องมีลักษณะทนทานต่อการกระเทือน และสามารถกันน้ำระดับ IPX-7

11. มี Bluetooth เชื่อมต่อกับมือถือ(บางรุ่น)เพื่อแสดงการแจ้งเตือนได้

12. สามารถใช้ไฟจากแบตเตอรี่ (Alkaline, NiMH, Lithium) ขนาด AA จำนวน 2 ก้อน

13. สามารถใช้ได้ดีในอุณหภูมิของประเทศไทย

14. มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุอยู่ โดยสามารถแสดง ตำแหน่ง อำเภอ / กิ่งอำเภอ / ตำบล , ถนนทางหลวง

แผ่นดิน 1-4 หลัก , ถนน รพช. , ถนนโยธาธิการและถนนในเขตเทศบาล, เส้นทางรถไฟสายหลัก, สถานี

รถไฟ , สถานที่หน่วยงานราชการและสถานที่สำคัญต่าง ๆมากกว่า 500,000 จุดทั่วประเทศ เป็นต้น

15. มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์และระบบหาค่าความสูงโดยการวัดความดันบรรยากาศ

16. มีหน่วยความจำภายใน (Internal Memory) 16 GB

17. รองรับ microSD card สูงสุด 32 GB

18. มีพอร์ตส าหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB port แบบ High-Speed USB และแสดงผล

      แบบ USB mass storage ได้

19 สนับสนุนการการรับ-ส่งข้อมูลแบบไร้สายด้วยระบบ Garmin Connecttm Mobile

     รองรับระบบ BLUETOOTH

20. เมนูการใช้งาน เลือกได้ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


Hydraulic Power Unit