เครื่องนับธนบัตร ยูนิ-สมาร์ท US-2400

รหัสสินค้า : US-2400

ราคา 6,990.00 บาท

รายละเอียดสินค้า

  • ตรวจพบธนบัตรปลอมอัตโนมัติ โดยระบบ UV
  • ตรวจเช็คโดยระบบ UV ในธนบัตรสกุลต่าง ๆ ได้แม่นยำ
  • นับแบบปกติ แบบบวกสะสม
  • ตรวจจับความผิดพลาด ธนบัตรซ้อน ขาดครึ่ง ไม่ครบจำนวน
  • มีจอสำหรับแสดงจำนวนตรวจนับที่ตัวเครื่อง
  • มีระบบตรวจสอบความขัดข้องและผิดพลาด พร้อมแจ้งเตือน
  • รับประกัน 5 ปี(ปี1=ค่าแรง+อะไหล่,ปี2=ค่าแรง) พร้อมจอภาพนอกเครื่อง

Hydraulic Power Unit