รับสมัครตัวแทนจำหน่ายเครื่องออกกำลังกาย

รหัสสินค้า : รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

สมัครร้านค้าตัวแทนขาย T.085-9016392 (แผนกขายส่ง)

รายละเอียดสินค้า

 

ตัวแทนจำหน่ายสินค้าเครื่องออกกำลังกาย  แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
1. ตัวแทนจำหน่ายอิสระ ทั่วไป หรือ Dealer (บุคคลธรรมดา)
2. ตัวแทนจำหน่าย พิเศษ หรือ Extra Dealer (นิติบุคคล - บริษัท, ห้างหุ้นส่วน, ร้าน)
3. ศูนย์จำหน่ายและบริการ หรือ Distributor & Service Center (นิติบุคคล มีหน้าร้านสำหรับแสดงสินค้า
    สามารถให้บริการซ่ิอมบำรุง และบริการหลังการขายให้กับลูกค้าได้ บริษัทฯ จะทำการคัดเลือกอีกที)

 

สิทธิของตัวแทนจำหน่าย ศูนย์บริการ และพนักงานขายอิสระ 
จะได้รับสิทธิในการจัดจำหน่าย หรือ หาทำเลพื้นที่ติดตั้ง สินค้าเครื่องออกกำลังกายให้แก่บริษัทฯ โดยจะได้่รับผลตอบแทนเป็นค่าคอมมิชชั่น (Commission) หรือ ราคาส่งพิเศษ
เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า ชำระเงิน และจัดส่งสินค้า ให้เป็นไปตามที่บริษัท ออฟฟิต บิซซิเนส จำกัด กำหนดขึ้น

 

วิธีการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย ศูนย์บริการ และพนักงานขายอิสระ สินค้าเครื่องออกกำลังกาย
1.สมัครผ่านทาง E-Mail: office.ob2550@gmail.com ให้แนบเอกสารในการสมัครผ่านทาง E-Mail ได้ระบุสมัครตัวแทนจำหน่าย

 

เอกสารการสมัคร (พิจารณาเฉพาะผู้ที่ส่งเอกสารครบถ้วนเท่านั้น)

1. ใบสมัครผู้แทนจำหน่าย 

2. ใบเงื่อนไขและข้อตกลงทั่วไป 

3. สำเนาบัตรประชาชน, ข้าราชการ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (สำหรับโอนเงินค่าคอมมิชชั่น Commission) ควรเป็นธนาคารกรุงศรี

6. รูปถ่ายผู้สมัครขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

7. แผนที่สถานที่ติดตั้งร้าน กรณีสมัครแบบนิติบุคคล

8. รูปถ่ายถ่ายหน้าและในร้านอย่างละ 1 รูป กรณีสมัครแบบนิติบุคคล

9. หนังสือรับรองบริษัทฯ (ไม่เกิน 6 เดือน) กรณีสมัครแบบนิติบุคคล

10 สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) กรณีสมัครแบบนิติบุคคล

 

ขอสงวนสิทธิในการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าคอมมิชชั่น (Commission) และ เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า 
เฉพาะผู้ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากบริษัทฯ แล้วเท่าั้นั้น


Hydraulic Power Unit