เครื่องถ่ายเอกสาร Samsung K2200ND ความเร็ว 20 แผ่น รองรับกระดาษ A3

รหัสสินค้า : ติดต่อสั่งซื้อ : 085-901-6392 ID Line : 0859016392

ราคา 32,900.00 บาท

รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติการสำเนาเอกสาร

 1. ความเร็ว  20 แผ่น / นาที
 2. ความละเอียด  600 x 600 dpi
 3. ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก  น้อยกว่า 7.4 วินาที (ในโหมดพร้อมพิมพ์)
 4. อัตราย่อ - ขยาย  25 - 400 %
 5. จำนวนในการสั่งสำเนา  1 - 999 แผ่น
 6. ระบบสำเนา 2 หน้าอัตโนมัติ  (Optional RADF)
 7. ฟังก์ชันสำเนาเอกสาร  N-Up Copy / ID Card Copy / Book Copy

คุณสมบัติการป้อนกระดาษ

 1. ความจุถาดป้อนกระดาษ  1 ถาด ความจุ 250 แผ่น
 2. ถาดอเนกประสงค์ความจุ 100 แผ่น
 3. ความสามารถในการพิมพ์ออก  250 แผ่น แบบวางหน้ากระดาษลง

คุณสมบัติการป้อนกระดาษ

 1. ชุดผงหมึก  ผงหมึกดำ (MLT-D707L) พิมพ์ได้ 10,000 แผ่น
 2. แม่พิมพ์ภาพ (ชุดลูกดรัม)  เฉลี่ย 80,000 แผ่น

Hydraulic Power Unit