เครื่องปรุกระดาษ ยี่ห้อ KON 103 PAID

รหัสสินค้า : KON 103 PAID ELECTRIC PERFORATOR

ราคา 85,900.00 บาท

พิเศษ 79,000.00 บาท

รายละเอียดสินค้า

  • เครื่องปรุระบบไฟฟ้าขนาดกะทัดรัด เพื่อความปลอดภัยให้คุณรู้สึกมันใจ
  • ป้องกันการนำเอกสารสำคัญกลับมาใช้ใหม่ โดยถาวรไม่ว่าจะเป็นบิลเงินสด บัตรรักษาความปลอดภัย หรือใบรับประกัน
  • เครื่องปรุไฟฟ้า สามารถปรุเอกสารคำว่า PAID หรือ VOID ได้อย่าถาวร
  • ขนาดกะทัดรัด แข็งแรง พกพาสะดวก
  • มีขั้นตอนการใช้งานที่ง่าย และรวดเร็ว
  • เจาะกระดาษได้หนาถึง 30 แผ่น ขนาดกระดาษ 64 แกรม (บัตรพลาสติก 1 ใบ)
  • หัวเจาะทำจากโลหะหล่ออย่างดี
Hydraulic Power Unit