เครื่องพิมพ์เช็คสมุดเงินฝาก passbook Compuprint SP40 Plus

รหัสสินค้า : Compuprint SP40 Plus

ราคา 39,900.00 บาท

พิเศษ 32,000.00 บาท

รายละเอียดสินค้า

รุ่น SP40 Plus ชนิด 24 หัวพิมพ์ 

 • ระบบการพิมพ์ : หัวพิมพ์สามารถปรับระดับความ บาง/หนา ของสมุดคู่ฝากอย่างอัตโนมัติ (Automatic Gap Adjustment ) 
 • ความเร็วในการพิมพ์. : มีความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 580 ตัวอักษร/วินาที 
 • ระบบการ Setup เครื่องพิมพ์ : การ Setup printer SP40 เป็นแบบ Optical Mark Reading 
 • ความละเอียดในการพิมพ์ : Graphic 360x360 dpi 
 • : LQ2550/ LQ1170,IBM ® 4722, Olivetti ® PR40 plus/PR2/PR2845, IBM 9068 
 • ระบบต่อเชื่อม(มาตรฐาน) : RS232 serial, IEEE1284 parallel, (Automatic Interface Switching) USB 2.0 ในตัวเครื่อง 
 • ความหนาของกระดาษ : สูงสุดถึง 2.0 มม. 
 • อายุผ้าหมึก : 10 ล้านตัวอักษร 
 • หน่วยความจำ : 128 Kb 
 • ขนาด (WxDxH) : 200 x 396 x 285 mm. 
 • <span style="\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\&quot;background-color:rgb(255," 255,="" 255);="" font-size:small\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"="">น้ำหนัก : 8 Kg. 

Hydraulic Power Unit