สินค้าทั้งหมด 20 รายการ

เครื่องทำลายเอกสาร Shredcat 8240

รหัสสินค้า : Ideal 8240

ราคา 5,990.00 บาท

ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 13 แผ่น ( 70 แกรม) 11 แผ่น ( 80 แกรม ) ทำลายแบบ Strip cut ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 4 มม. ทำลายกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ

เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2220

รหัสสินค้า : IDEAL 2220

ราคา 6,990.00 บาท

IDEAL 2220 ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 11 - 13 แผ่น ( 70 แกรม) 9 - 11 แผ่น ( 80 แกรม ) Security Level 2 ทำลายแบบ Strip cut ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 4 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2240

รหัสสินค้า : IDEAL 2240

ราคา 11,600.00 บาท

IDEAL 2240 --- ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 11 - 13 แผ่น ( 70 แกรม) 9 - 11 แผ่น ( 80 แกรม ) Security Level 2 ทำลายแบบ Strip cut ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 4 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2245 CC (Cross cut)

รหัสสินค้า : IDEAL 2245 CC

ราคา 14,900.00 บาท

เครื่องทำลายเอกสารได้ครั้งละ 6- 7 แผ่น ( 70 แกรม) 5 - 6 แผ่น ( 80 แกรม ) Security Level 3 ทำลายแบบ Cross cut ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 3 x 25 มิลลิเมตร ทำลายกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ บัตรเครดิต

เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2260

รหัสสินค้า : IDEAL 2260

ราคา 14,900.00 บาท

IDEAL 2260 ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 11 - 13 แผ่น ( 70 แกรม) 9 - 11 แผ่น ( 80 แกรม ) Security Level 2 ทำลายแบบ Strip cut ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 4 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2270

รหัสสินค้า : IDEAL 2270

ราคา 20,500.00 บาท

เครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติ รุ่น IDEAL 2270 ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 11 - 13 แผ่น ( 70 แกรม) 9 - 11 แผ่น ( 80 แกรม ) Security Level 2 ทำลายแบบ Strip cut ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 4 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2360 CC

รหัสสินค้า : IDEAL 2360 CC

ราคา 28,000.00 บาท

เครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติ รุ่น IDEAL 2360-CC --- ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 13- 15 แผ่น ( 70 แกรม) 11 - 13 แผ่น ( 80 แกรม ) Security Level 3 ทำลายแบบ Cross cut ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 4 x 40 มม. 2360-CC --- ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 10- 12 แผ่น ( 70 แกรม) 8 - 10 แผ่น ( 80 แกรม ) Security Level 4 ทำลายแบบ Cross cut ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 2 x 15 มม.

เครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติ รุ่น IDEAL 2465 (สเปคราชการ)

รหัสสินค้า : IDEAL 2465

ราคา 29,900.00 บาท

ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 22-24 แผ่น (70 แกรม) / 19-21 แผ่น (80 แกรม) ทำลายแบบ Strip cut ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 4 มม. ช่องใส่เอกสารกว้าง 240 mm

เครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติ IDEAL 2503

รหัสสินค้า : IDEAL 2503

ราคา 40,000.00 บาท

ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 21 - 23 แผ่น ( 70 แกรม) 18 – 20 แผ่น ( 80 แกรม ) Security Level 2 ทำลายแบบ Strip cut ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 4 มม.

เครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติ IDEAL 2604

รหัสสินค้า : IDEAL 2604

ราคา 52,900.00 บาท

ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 30 - 32 แผ่น ( 70 แกรม) 26 – 28 แผ่น ( 80 แกรม ) Security Level 2 ทำลายแบบ Strip cut ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 4 มม.
Hydraulic Power Unit