HSM (19)
สินค้าทั้งหมด 19 รายการ

เครื่องทำลายเอกสาร HSM 70.2 (3.9) 3-4 แผ่น

รหัสสินค้า : HSM Classic 70.2

ราคา 4,900.00 บาท

พิเศษ 4,300.00 บาท

ลักษณะการทำลายตัดเป็นเส้น (Strip Cut) ความสามารถในการทำลายกระดาษ(80กรัม) 3-4 แผ่น ความสามารถในการทำลายกระดาษ(70กรัม) 5 แผ่น หน้ากว้างของช่องป้อนกระดาษ 225 มม.(A4) ขนาดของการทำลาย 3.9 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร HSM 90.2 (3.9) 7-9 แผ่น

รหัสสินค้า : HSM Classic 90.2

ราคา 9,000.00 บาท

พิเศษ 7,700.00 บาท

ลักษณะการทำลาย ตัดเป็นเส้น (Strip Cut) ระดับ Security Level 2 ความสามารถในการทำลายกระดาษ(80กรัม) 7-9 แผ่น ความสามารถในการทำลายกระดาษ(70กรัม) 12 แผ่น หน้ากว้างของช่องป้อนกระดาษ 225 มม.(A4) ขนาดของการทำลาย 3.9 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร HSM 102.2 (3.9) 10-12 แผ่น

รหัสสินค้า : HSM Classic 102.2

ราคา 15,900.00 บาท

พิเศษ 10,800.00 บาท

ลักษณะการทำลาย ตัดเป็นเส้น (Strip Cut) ความสามารถในการทำลายกระดาษ(80กรัม) 10-12 แผ่น ความสามารถในการทำลายกระดาษ(70กรัม) 13-15 แผ่น หน้ากว้างของช่องป้อนกระดาษ 225 มม.(A4) ขนาดของการทำลาย 3.9 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร HSM Securio C16 (3.9) 12-14 แผ่น

รหัสสินค้า : HSM Securio C16

ราคา 11,000.00 บาท

พิเศษ 9,000.00 บาท

ลักษณะการทำลายตัดเป็นเส้น (Strip Cut) ความสามารถในการทำลายกระดาษ(80กรัม) 12-14 แผ่น ความสามารถในการทำลายกระดาษ(70กรัม) 13-15 แผ่น หน้ากว้างของช่องป้อนกระดาษ 225 มม.(A4) ขนาดของการทำลาย 3.9 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร HSM Securio C18 (3.9) 13-15 แผ่น

รหัสสินค้า : HSM Securio C18

ราคา 18,000.00 บาท

พิเศษ 15,000.00 บาท

ลักษณะการทำลาย ตัดเป็นเส้น (Strip Cut) ความสามารถในการทำลายกระดาษ(80กรัม) 13-15 แผ่น ความสามารถในการทำลายกระดาษ(70กรัม) 14-16 แผ่น หน้ากว้างของช่องป้อนกระดาษ 230 มม.(A4) ขนาดของการทำลาย 3.9 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร HSM Securio B22 (3.9) 16-18 แผ่น

รหัสสินค้า : HSM SECURIO B22  

ราคา 25,000.00 บาท

พิเศษ 20,800.00 บาท

ทำลายเอกสารเป็นเส้นตรง (Strip-Cut) จำนวนในการตัด 16-18 แผ่น/ครั้ง (A4/70 แกรม), 13-15 แผ่น/ครั้ง (A4/80 แกรม) ขนาดเอกสารที่ทำลายแล้ว 3.9 มม. ขนาดช่องใส่กระดาษ 240 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร HSM Securio B24 (3.9) 19-21 แผ่น

รหัสสินค้า : HSM Securio B24

ราคา 29,000.00 บาท

พิเศษ 23,900.00 บาท

ทำลายเอกสารเป็นเส้นตรง (Strip-Cut) จำนวนในการตัด 22-24 แผ่น/ครั้ง (A4/70 แกรม), 19-21 แผ่น/ครั้ง (A4/80 แกรม) ขนาดเอกสารที่ทำลายแล้ว 3.9 มม. ขนาดช่องใส่กระดาษ 240 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร HSM Securio B32 (3.9) 19-21 แผ่น

รหัสสินค้า : HSM Securio B32

ราคา 39,900.00 บาท

พิเศษ 35,000.00 บาท

จำนวนการตัด 22-24 แผ่น/ครั้ง (A4/70 แกรม),19-21 แผ่น/ครั้ง (A4/80 แกรม) ทำลายเอกสารแบบตัดเส้นตรง (Strip-Cut) ขนาดเอกสารที่ทำลายแล้ว 3.9 มม. ความกว้างขนาดช่องใส่เอกสาร 310 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร HSM Securio B34 (3.9) 25-27 แผ่น

รหัสสินค้า : HSM Securio B34

ราคา 59,900.00 บาท

พิเศษ 39,900.00 บาท

ลักษณะการทำลาย ตัดเป็นเส้น (Strip Cut) ความสามารถในการทำลายกระดาษ(80กรัม) 25-27 แผ่น ความสามารถในการทำลายกระดาษ(70กรัม) 28-30 แผ่น หน้ากว้างของช่องป้อนกระดาษ 310 มม. ขนาดของการทำลาย 3.9 มม.

เครื่องทำลายเอกสาร HSM Securio B35 (3.9) 26-32 แผ่น

รหัสสินค้า : HSM Securio B35

ติดต่อฝ่ายขายส่ง 085-9019392 Line 0859016392

ลักษณะการทำลาย ตัดเป็นเส้น (Strip Cut) ความสามารถในการทำลายกระดาษ(80กรัม) 26-28 แผ่น ความสามารถในการทำลายกระดาษ(70กรัม) 30-32 แผ่น หน้ากว้างของช่องป้อนกระดาษ 400 มม.(A3) ขนาดของการทำลาย 3.9 มม.
Hydraulic Press Machine