สินค้าทั้งหมด 6 รายการ

หอสไลด์+ลอดท่อเดี่ยว+ปีนป่าย

รหัสสินค้า : ติดต่อแผนกขายส่ง: 085-9016392 ไอดีไลน์ 085901632

ราคา 120,000.00 บาท

ขนาด กว้าง 300 ซม. ยาว 475 ซม. สูง 270 ซม. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % พร้อมติดตั้งเรียบร้อย

ชุดหอไสด์ท่อลอดคู่+ปีนป่ายเชือก+ชิงช้า 6 ที่นั่ง

รหัสสินค้า : ติดต่อแผนกขายส่ง: 085-9016392 ไอดีไลน์ 085901632

ราคา 250,000.00 บาท

ขนาด กว้าง 540 ซม. x ยาว 940 ซม. x สูง 270 ซม.

ชุดหอสไลด์ท่อลอดเดี่ยว+ปีนป่ายเชือก+ชิงช้า 2 ที่นั่ง

รหัสสินค้า : ติดต่อแผนกขายส่ง: 085-9016392 ไอดีไลน์ 085901632

ราคา 179,000.00 บาท

กว้าง 480 ซม. x ยาว 630 ซม. x สูง 270 ซม.

ชุดหอสไลด์+ปีนป่ายเชือก+ชิงช้า 2 ที่นั่ง

รหัสสินค้า : ติดต่อแผนกขายส่ง: 085-9016392 ไอดีไลน์ 085901632

ราคา 199,000.00 บาท

กว้าง 500 ซม. x ยาว 500 ซม. x สูง 270 ซ.ม.

ชุดหอสไลด์+ท่อลอดคู่+ปีนป่าย

รหัสสินค้า : ติดต่อแผนกขายส่ง: 085-9016392 ไอดีไลน์ 085901632

ราคา 129,000.00 บาท

กว้าง 300 ซม. ยาว 535 ซม. สูง 270 ซม.

ชุดหอสไลด์+ท่อลอดเดี่ยว+ปีนป่าย+ชิงช้า 3 ที่นั่ง

รหัสสินค้า : ติดต่อแผนกขายส่ง: 085-9016392 ไอดีไลน์ 085901632

ราคา 199,000.00 บาท

กว้าง 300 ซม. x ยาว 770 ซม. x สูง 260 ซม.
Hydraulic Power Unit