สินค้าทั้งหมด 7 รายการ

อุโมงค์หนอนหลากสี

รหัสสินค้า : SPT-1000

ราคา 9,000.00 บาท

พิเศษ 4,500.00 บาท

ขนาด 120 x 204 x 104 ซม.

อุโมงค์ด้วงมหัศจรรย์

รหัสสินค้า : SPT-1001

ราคา 9,000.00 บาท

พิเศษ 4,500.00 บาท

ขนาด 113 x 175 x 121 ซม.

อุโมงค์รถไฟผจญภัย

รหัสสินค้า : SPT-1017

ราคา 14,500.00 บาท

พิเศษ 6,800.00 บาท

ขนาด 152x206x106 ซม.

อุโมงค์ผีเสื้อ(ท่อโค้ง)

รหัสสินค้า : SPT-1012-2

ราคา 62,000.00 บาท

พิเศษ 25,900.00 บาท

อุโมงค์ผีเสื้อ (ท่อโค้ง)250x266x130 cm. ผนังสีม่วง

อุโมงค์ผีเสื้อ (ท่อยาว)

รหัสสินค้า : SPT-2012-1

ราคา 62,000.00 บาท

พิเศษ 25,900.00 บาท

อุโมงค์ผีเสื้อ (ท่อยาว) ขนาด 120 x 300 x 130 ซม. ผนังสีแดง

อุโมงค์ปลาการ์ตูน

รหัสสินค้า : SPT-2013

ราคา 62,000.00 บาท

พิเศษ 25,900.00 บาท

อุโมงค์ปลาการ์ตูน 148x304x130 cm. ผนัง สีฟ้า

อุโมงค์เต่ายักษ์

รหัสสินค้า : SPT-2014

ราคา 62,000.00 บาท

พิเศษ 25,900.00 บาท

อุโมงค์เต่ายักษ์ ขนาด 142 x 302 x 130 ซม. ผนัง สีเขียว
Hydraulic Power Unit