สินค้าทั้งหมด 4 รายการ

เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก Olivetti PR2 Plus

รหัสสินค้า : Olivetti PR2 Plus

ราคา 37,900.00 บาท

เครื่องพิมพ์เช็คสมุดเงินฝาก passbook Compuprint SP40 Plus

รหัสสินค้า : Compuprint SP40 Plus

ราคา 39,900.00 บาท

พิเศษ 30,000.00 บาท

เป็นเครื่องพิมพ์ที่มีความเร็วในการพิมพ์สูงสุดที่จำหน่ายในประเทศไทย และเป็นเครื่องที่ธนาคารและสหกรณ์ออมทรัพย์ไว้วางใจเลือกใช้ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารธนชาติ ธนาคารไทยธนาคาร เป็นต้น รวมถึงสหกรณ์ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ และธนาคารต้นแบบกองทุนหมู่บ้าน และ องค์การบริหารสวนตำบล (อบต) รองรับการใช้งานกับ ระบบบัญชี e-LAAS สามารถพิมพ์เช็คและใบถอนได้ โดยการใช้คำสั่งพิมพ์เช็ค หรือพิมพ์ใบถอนจากปุ่มในหน้าพิมพ์เช็ค

เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก CITIC รุ่น PB2A

รหัสสินค้า : CITIC PB2A

ราคา 30,000.00 บาท

พิเศษ 26,900.00 บาท

สามารถใช้งานเกี่ยวกับ Passbook, Slip, Sticker เช็คธนาคาร, แบบฟอร์ม, ฉลากยา ราคาย่อมเยา คุณภาพดี สามารถพิมพ์สมุดคู่ฝาก ใช้ได้ทั้งธนาคาร สหกรณ์ฯ ธนาคารชุมชน กองทุนหมู่บ้าน Slip ต่างๆ Sticker เช็คธนาคาร ใบรับประกัน ฉลากยา ฯลฯ แข็งแรง ทนทาน ราคาถูก
Hydraulic Press Machine